Junglemap As
Juridisk navn:  Junglemap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22177200
Dronningens Gate 13 Dronningens Gate 13 Fax:
0152 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984590423
Aksjekapital: 161.300 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 5/10/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.5%
Resultat  
  
-23.03%
Egenkapital  
  
-21.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 43.385.000 42.743.000 27.817.000 23.387.000 21.035.000
Resultat: 14.470.000 18.799.000 8.124.000 7.848.000 5.494.000
Egenkapital: 1.081.000 1.384.000 3.237.000 4.214.000 5.393.000
Regnskap for  Junglemap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 43.385.000 42.743.000 27.817.000 23.387.000 21.035.000
Driftskostnader -26.253.000 -23.784.000 -19.759.000 -15.340.000 -15.487.000
Driftsresultat 17.133.000 18.960.000 8.059.000 8.048.000 5.547.000
Finansinntekter 1.081.000 540.000 492.000 92.000 34.000
Finanskostnader -3.743.000 -700.000 -426.000 -291.000 -87.000
Finans -2.662.000 -160.000 66.000 -199.000 -53.000
Resultat før skatt 14.470.000 18.799.000 8.124.000 7.848.000 5.494.000
Skattekostnad -3.196.000 -4.343.000 -1.967.000 -1.973.000 -1.487.000
Årsresultat 11.274.000 14.456.000 6.157.000 5.875.000 4.006.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.782.000 12.872.000 9.220.000 9.975.000 5.153.000
Sum omløpsmidler 27.908.000 22.534.000 10.336.000 9.069.000 10.919.000
Sum eiendeler 41.690.000 35.406.000 19.556.000 19.044.000 16.072.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 1.535.000 2.513.000 3.691.000
Sum egenkapital 1.081.000 1.384.000 3.237.000 4.214.000 5.393.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 200.000
Sum kortsiktig gjeld 40.609.000 34.023.000 16.320.000 14.829.000 10.479.000
Sum gjeld og egenkapital 41.690.000 35.407.000 19.557.000 19.044.000 16.072.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.813.000 42.222.000 27.605.000 23.387.000 21.035.000
Andre inntekter 573.000 521.000 212.000 0 0
Driftsinntekter 43.385.000 42.743.000 27.817.000 23.387.000 21.035.000
Varekostnad -684.000 -899.000 0 0 -17.000
Lønninger -13.437.000 -11.274.000 -11.954.000 -8.008.000 -9.813.000
Avskrivning -4.498.000 -4.069.000 -2.233.000 -2.073.000 -1.995.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.634.000 -7.542.000 -5.572.000 -5.259.000 -3.662.000
Driftskostnader -26.253.000 -23.784.000 -19.759.000 -15.340.000 -15.487.000
Driftsresultat 17.133.000 18.960.000 8.059.000 8.048.000 5.547.000
Finansinntekter 1.081.000 540.000 492.000 92.000 34.000
Finanskostnader -3.743.000 -700.000 -426.000 -291.000 -87.000
Finans -2.662.000 -160.000 66.000 -199.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.048.000 -1.476.000 -646.000 -638.000 -410.000
Årsresultat 11.274.000 14.456.000 6.157.000 5.875.000 4.006.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.854.000 10.171.000 6.602.000 5.788.000 5.021.000
Fast eiendom 18.000 24.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 182.000 79.000 60.000 36.000 122.000
Sum varige driftsmidler 199.000 102.000 60.000 36.000 122.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.729.000 2.599.000 2.558.000 4.151.000 11.000
Sum anleggsmidler 13.782.000 12.872.000 9.220.000 9.975.000 5.153.000
Varebeholdning 0 0 2.254.000 2.212.000 2.226.000
Kundefordringer 6.828.000 6.628.000 4.365.000 6.517.000 6.890.000
Andre fordringer 279.000 510.000 361.000 140.000 181.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 27.908.000 22.534.000 10.336.000 9.069.000 10.919.000
Sum eiendeler 41.690.000 35.406.000 19.556.000 19.044.000 16.072.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 1.535.000 2.513.000 3.691.000
Sum egenkapital 1.081.000 1.384.000 3.237.000 4.214.000 5.393.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 32.579.000 27.017.000 12.101.000 10.794.000 5.684.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 200.000
Leverandørgjeld 1.144.000 665.000 811.000 187.000 150.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.286.000 2.225.000 1.475.000 1.860.000 2.524.000
Utbytte -1.048.000 -1.476.000 -646.000 -638.000 -410.000
Annen kortsiktig gjeld 3.552.000 2.639.000 1.288.000 1.349.000 1.711.000
Sum kortsiktig gjeld 40.609.000 34.023.000 16.320.000 14.829.000 10.479.000
Sum gjeld og egenkapital 41.690.000 35.407.000 19.557.000 19.044.000 16.072.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.701.000 -11.489.000 -5.984.000 -5.760.000 440.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.6 0.6 1.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.5 0.5 0.9
Soliditet 2.6 3.9 16.6 22.1 33.6
Resultatgrad 39.5 44.4 2 34.4 26.4
Rentedekningsgrad 4.6 27.1 18.9 27.7 64.1
Gjeldsgrad 37.6 24.6 5 3.5 2.0
Total kapitalrentabilitet 43.7 55.1 43.7 42.7 34.7
Signatur
16.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex