Jungle Bubble Tea As
Juridisk navn:  Jungle Bubble Tea As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Heilovegen 19 Heilovegen 19 Fax:
9015 Tromsø 9015 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 916121075
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 9/17/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
29.08%
Resultat  
  
1807.14%
Egenkapital  
  
127.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.873.000 1.451.000 1.312.000 897.000 111.000
Resultat: 267.000 14.000 10.000 -190.000 -57.000
Egenkapital: 56.000 -203.000 -217.000 -227.000 -37.000
Regnskap for  Jungle Bubble Tea As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.873.000 1.451.000 1.312.000 897.000 111.000
Driftskostnader -1.603.000 -1.436.000 -1.300.000 -1.085.000 -167.000
Driftsresultat 270.000 15.000 13.000 -189.000 -56.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -2.000 -3.000 -2.000 -1.000
Finans -4.000 -2.000 -3.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt 267.000 14.000 10.000 -190.000 -57.000
Skattekostnad -8.000 0 0 0 0
Årsresultat 259.000 14.000 10.000 -190.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 356.000 209.000 267.000 230.000 262.000
Sum eiendeler 356.000 209.000 267.000 230.000 262.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 -224.000 -238.000 -248.000 -57.000
Sum egenkapital 56.000 -203.000 -217.000 -227.000 -37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 300.000 412.000 484.000 458.000 299.000
Sum gjeld og egenkapital 356.000 209.000 267.000 231.000 263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.873.000 1.451.000 1.312.000 897.000 111.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.873.000 1.451.000 1.312.000 897.000 111.000
Varekostnad -506.000 -412.000 -408.000 -230.000 -103.000
Lønninger -886.000 -811.000 -700.000 -583.000 -24.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -211.000 -208.000 -188.000 -272.000 -40.000
Driftskostnader -1.603.000 -1.436.000 -1.300.000 -1.085.000 -167.000
Driftsresultat 270.000 15.000 13.000 -189.000 -56.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -2.000 -3.000 -2.000 -1.000
Finans -4.000 -2.000 -3.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 259.000 14.000 10.000 -190.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 28.000 10.000 15.000 18.000 43.000
Kundefordringer 3.000 3.000 16.000 0 35.000
Andre fordringer 0 2.000 0 8.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 325.000 195.000 236.000 205.000 177.000
Sum omløpsmidler 356.000 209.000 267.000 230.000 262.000
Sum eiendeler 356.000 209.000 267.000 230.000 262.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 -224.000 -238.000 -248.000 -57.000
Sum egenkapital 56.000 -203.000 -217.000 -227.000 -37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 16.000 6.000 1.000 35.000
Betalbar skatt 8.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 81.000 62.000 54.000 42.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 202.000 334.000 424.000 415.000 260.000
Sum kortsiktig gjeld 300.000 412.000 484.000 458.000 299.000
Sum gjeld og egenkapital 356.000 209.000 267.000 231.000 263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000 -203.000 -217.000 -228.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.5 0.6 0.5 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 0.5 0.5 0.5 0.8
Soliditet 15.7 -97.1 -81.3 -98.3 -14.1
Resultatgrad 14.4 1 1 -21.1 -50.5
Rentedekningsgrad 5 7.5 4.3 -94.5 -56.0
Gjeldsgrad 5.4 - -2.2 -8.1
Total kapitalrentabilitet 76.1 7.2 4.9 -81.8 -21.4
Signatur
30.10.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex