Jungheinrich Norge AS
Juridisk navn:  Jungheinrich Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02350
Postboks 246 Leirdal Alf Bjerckes vei 30 Fax: 22905590
1011 Oslo 596 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914763436
Aksjekapital: 2.600.000 NOK
Antall ansatte: 143
Etableringsdato: 3/24/1969
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.34%
Resultat  
  
2103.69%
Egenkapital  
  
41.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 451.472.000 436.872.000 493.331.000 446.245.000 415.348.000
Resultat: 16.704.000 758.000 19.839.000 22.654.000 10.384.000
Egenkapital: 82.059.000 58.113.000 58.026.000 60.470.000 56.291.000
Regnskap for  Jungheinrich Norge AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 451.472.000 436.872.000 493.331.000 446.245.000 415.348.000
Driftskostnader -429.367.000 -437.006.000 -475.702.000 -421.518.000 -407.167.000
Driftsresultat 22.105.000 -134.000 17.629.000 24.728.000 8.181.000
Finansinntekter 944.000 2.293.000 2.996.000 2.142.000 4.839.000
Finanskostnader -6.344.000 -1.400.000 -786.000 -4.217.000 -2.635.000
Finans -5.400.000 893.000 2.210.000 -2.075.000 2.204.000
Resultat før skatt 16.704.000 758.000 19.839.000 22.654.000 10.384.000
Skattekostnad -3.683.000 -323.000 -4.830.000 -5.800.000 -3.106.000
Årsresultat 13.021.000 435.000 15.009.000 16.853.000 7.278.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 178.876.000 116.345.000 74.152.000 61.826.000 57.381.000
Sum omløpsmidler 184.662.000 133.659.000 122.010.000 129.682.000 109.368.000
Sum eiendeler 363.538.000 250.004.000 196.162.000 191.508.000 166.749.000
Sum opptjent egenkapital 79.459.000 55.513.000 55.426.000 57.870.000 53.691.000
Sum egenkapital 82.059.000 58.113.000 58.026.000 60.470.000 56.291.000
Sum langsiktig gjeld 156.854.000 74.044.000 15.645.000 17.858.000 21.122.000
Sum kortsiktig gjeld 124.625.000 117.847.000 122.491.000 113.181.000 89.337.000
Sum gjeld og egenkapital 363.538.000 250.004.000 196.162.000 191.509.000 166.750.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 451.472.000 436.872.000 493.331.000 446.245.000 415.348.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 451.472.000 436.872.000 493.331.000 446.245.000 415.348.000
Varekostnad -190.397.000 -233.703.000 -279.109.000 -246.050.000 -232.842.000
Lønninger -141.316.000 -130.450.000 -129.786.000 -116.447.000 -114.625.000
Avskrivning -45.024.000 -23.340.000 -16.954.000 -15.343.000 -13.714.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.630.000 -49.513.000 -49.853.000 -43.678.000 -45.986.000
Driftskostnader -429.367.000 -437.006.000 -475.702.000 -421.518.000 -407.167.000
Driftsresultat 22.105.000 -134.000 17.629.000 24.728.000 8.181.000
Finansinntekter 944.000 2.293.000 2.996.000 2.142.000 4.839.000
Finanskostnader -6.344.000 -1.400.000 -786.000 -4.217.000 -2.635.000
Finans -5.400.000 893.000 2.210.000 -2.075.000 2.204.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -15.000.000 -12.500.000 0
Årsresultat 13.021.000 435.000 15.009.000 16.853.000 7.278.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 6.219.000
Sum Immatrielle midler 4.657.000 4.104.000 4.426.000 5.515.000 6.219.000
Fast eiendom 1.556.000 1.579.000 1.779.000 1.245.000 41.906.000
Maskiner anlegg 1.737.000 1.246.000 1.319.000 49.360.000 1.365.000
Driftsløsøre 170.926.000 109.416.000 66.628.000 5.706.000 1.402.000
Sum varige driftsmidler 174.219.000 112.241.000 69.726.000 56.311.000 51.163.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 178.876.000 116.345.000 74.152.000 61.826.000 57.381.000
Varebeholdning 35.699.000 33.870.000 25.654.000 28.758.000 20.575.000
Kundefordringer 58.606.000 54.725.000 48.243.000 50.234.000 35.088.000
Andre fordringer 7.944.000 11.719.000 11.814.000 12.531.000 17.631.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 53.134.000 30.939.000 31.526.000 20.449.000 18.475.000
Sum omløpsmidler 184.662.000 133.659.000 122.010.000 129.682.000 109.368.000
Sum eiendeler 363.538.000 250.004.000 196.162.000 191.508.000 166.749.000
Sum opptjent egenkapital 79.459.000 55.513.000 55.426.000 57.870.000 53.691.000
Sum egenkapital 82.059.000 58.113.000 58.026.000 60.470.000 56.291.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.078.000 15.676.000 15.645.000 17.858.000 21.122.000
Gjeld til kredittinstitutt 41.895.000 50.257.000 39.620.000 30.850.000 29.555.000
Sum langsiktig gjeld 156.854.000 74.044.000 15.645.000 17.858.000 21.122.000
Leverandørgjeld 15.622.000 16.261.000 13.564.000 18.655.000 21.209.000
Betalbar skatt 5.320.000 0 3.152.000 5.186.000 3.434.000
Skyldig offentlige avgifter 27.375.000 22.534.000 22.704.000 17.367.000 13.284.000
Utbytte 0 0 -15.000.000 -12.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 34.413.000 28.794.000 28.452.000 28.623.000 21.855.000
Sum kortsiktig gjeld 124.625.000 117.847.000 122.491.000 113.181.000 89.337.000
Sum gjeld og egenkapital 363.538.000 250.004.000 196.162.000 191.509.000 166.750.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.037.000 15.812.000 -481.000 16.501.000 20.031.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.1 1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 0.8 0.9 1.0
Soliditet 22.6 23.2 29.6 31.6 33.8
Resultatgrad 4.9 3.6 5.5 2.0
Rentedekningsgrad 3.5 -0.1 22.4 5.9 4.9
Gjeldsgrad 3.4 3.3 2.4 2.2 2.0
Total kapitalrentabilitet 6.3 0.9 10.5 1 7.8
Signatur
03.04.2017
SELSKAPET TEGNES AV TO AV DE GENERALFORSAMLINGSVALGTE STYREMEDLEMMER
I FORENING.
Prokurister
03.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex