Junger Eiendom As
Juridisk navn:  Junger Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Torberg Eiendom Torbergveien 18 Torbergveien 18 Fax:
3320 Vestfossen 3320 Vestfossen
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 916933339
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 3/6/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Haug Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-10.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -4.000 -4.000 -1.000
Egenkapital: 35.000 39.000 43.000
Regnskap for  Junger Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -4.000 0
Driftsresultat -4.000 -4.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Resultat før skatt -4.000 -4.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -4.000 -4.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 35.000 39.000 43.000
Sum eiendeler 35.000 39.000 43.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 -5.000 -1.000
Sum egenkapital 35.000 39.000 43.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 34.000 39.000 43.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -4.000 0
Driftskostnader -4.000 -4.000 0
Driftsresultat -4.000 -4.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -4.000 -4.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 35.000 39.000 43.000
Sum omløpsmidler 35.000 39.000 43.000
Sum eiendeler 35.000 39.000 43.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 -5.000 -1.000
Sum egenkapital 35.000 39.000 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 34.000 39.000 43.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000 39.000 43.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 1 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -11.4 -10.3 0
Signatur
23.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex