Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jungen Holding As
Juridisk navn:  Jungen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lauvåsveien 24 Lauvåsveien 24 Fax:
8079 Bodø 8079 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 917195153
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/1/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Breiland Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
40%
Egenkapital  
  
-128.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -9.000 -15.000 -8.000 -8.000
Egenkapital: -2.000 7.000 22.000 22.000
Regnskap for  Jungen Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -15.000 -8.000 -8.000
Driftsresultat -9.000 -15.000 -8.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 -15.000 -8.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -15.000 -8.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 186.000 186.000 186.000 186.000
Sum omløpsmidler 1.000 4.000 18.000 18.000
Sum eiendeler 187.000 190.000 204.000 204.000
Sum opptjent egenkapital -32.000 -23.000 -8.000 -8.000
Sum egenkapital -2.000 7.000 22.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 189.000 182.000 182.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 187.000 189.000 204.000 204.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -15.000 -8.000 -8.000
Driftskostnader -9.000 -15.000 -8.000 -8.000
Driftsresultat -9.000 -15.000 -8.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -15.000 -8.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 186.000 186.000 186.000 186.000
Sum anleggsmidler 186.000 186.000 186.000 186.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 4.000 18.000 18.000
Sum omløpsmidler 1.000 4.000 18.000 18.000
Sum eiendeler 187.000 190.000 204.000 204.000
Sum opptjent egenkapital -32.000 -23.000 -8.000 -8.000
Sum egenkapital -2.000 7.000 22.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 189.000 182.000 182.000 182.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 187.000 189.000 204.000 204.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 4.000 18.000 18.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0
Soliditet -1.1 3.7 10.8 10.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -94.5 2 8.3 8.3
Total kapitalrentabilitet -4.8 -7.9 -3.9 -3.9
Signatur
23.05.2016
Prokurister
23.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex