Junge Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak
Juridisk navn:  Junge Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33461401
C/O Oslo Moteforum Rom 456 Sjølyst Plass 3 C/O Oslo Moteforum Rom 456 Sjølyst Plass 3 Fax: 33461401
0278 Oslo 278 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979126700
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/8/1997 1
Foretakstype: NUF
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.4%
Resultat  
  
-44.21%
Egenkapital  
  
73.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.853.000 4.161.000 3.861.000 6.531.000 5.713.000
Resultat: 366.000 656.000 805.000 -64.000 387.000
Egenkapital: 2.691.000 1.551.000 909.000 7.645.000 5.904.000
Regnskap for  Junge Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.853.000 4.161.000 3.861.000 6.531.000 5.713.000
Driftskostnader -3.379.000 -3.438.000 -3.202.000 -5.769.000 -4.988.000
Driftsresultat 474.000 724.000 659.000 762.000 724.000
Finansinntekter 2.000 5.000 513.000 100.000 7.000
Finanskostnader -110.000 -72.000 -367.000 -926.000 -344.000
Finans -108.000 -67.000 146.000 -826.000 -337.000
Resultat før skatt 366.000 656.000 805.000 -64.000 387.000
Skattekostnad -91.000 -164.000 -204.000 -121.000 -104.000
Årsresultat 274.000 492.000 601.000 -185.000 282.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.950.000 1.913.000 1.304.000 7.975.000 6.234.000
Sum eiendeler 2.950.000 1.913.000 1.304.000 7.975.000 6.234.000
Sum opptjent egenkapital 2.691.000 1.551.000 909.000 7.645.000 5.904.000
Sum egenkapital 2.691.000 1.551.000 909.000 7.645.000 5.904.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 259.000 362.000 394.000 330.000 330.000
Sum gjeld og egenkapital 2.950.000 1.913.000 1.303.000 7.975.000 6.234.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.853.000 4.161.000 3.861.000 6.531.000 5.713.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.853.000 4.161.000 3.861.000 6.531.000 5.713.000
Varekostnad -2.629.000 -2.719.000 -2.586.000 -4.692.000 -3.982.000
Lønninger -351.000 -266.000 -262.000 -540.000 -515.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -399.000 -453.000 -354.000 -537.000 -491.000
Driftskostnader -3.379.000 -3.438.000 -3.202.000 -5.769.000 -4.988.000
Driftsresultat 474.000 724.000 659.000 762.000 724.000
Finansinntekter 2.000 5.000 513.000 100.000 7.000
Finanskostnader -110.000 -72.000 -367.000 -926.000 -344.000
Finans -108.000 -67.000 146.000 -826.000 -337.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 274.000 492.000 601.000 -185.000 282.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 2.000 20.000 3.000 15.000 19.000
Kundefordringer 92.000 0 0 0 0
Andre fordringer 237.000 239.000 211.000 254.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0 5.027.000 0
Kasse, bank 2.619.000 1.654.000 1.089.000 2.679.000 6.147.000
Sum omløpsmidler 2.950.000 1.913.000 1.304.000 7.975.000 6.234.000
Sum eiendeler 2.950.000 1.913.000 1.304.000 7.975.000 6.234.000
Sum opptjent egenkapital 2.691.000 1.551.000 909.000 7.645.000 5.904.000
Sum egenkapital 2.691.000 1.551.000 909.000 7.645.000 5.904.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 0 80.000 19.000
Betalbar skatt 256.000 247.000 339.000 238.000 311.000
Skyldig offentlige avgifter 0 115.000 55.000 13.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 259.000 362.000 394.000 330.000 330.000
Sum gjeld og egenkapital 2.950.000 1.913.000 1.303.000 7.975.000 6.234.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.691.000 1.551.000 910.000 7.645.000 5.904.000
Likviditetsgrad 1 11.4 5.3 3.3 24.2 18.9
Likviditetsgrad 2 11.4 5.2 3.3 24.1 18.9
Soliditet 91.2 81.1 69.8 95.9 94.7
Resultatgrad 12.3 17.4 17.1 11.7 12.7
Rentedekningsgrad 4.3 10.1 1.8 0.8 2.1
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.4 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 16.1 38.1 89.9 10.8 11.7
Signatur
07.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex