Jung Shim As
Juridisk navn:  Jung Shim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industriveien 31 Industriveien 31 Fax:
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 898568822
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/4/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ideell Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
97.28%
Resultat  
  
-72.8%
Egenkapital  
  
54.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 799.000 405.000 251.000 176.000 185.000
Resultat: 34.000 125.000 54.000 -14.000 -4.000
Egenkapital: 94.000 61.000 -139.000 -137.000 -179.000
Regnskap for  Jung Shim As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 799.000 405.000 251.000 176.000 185.000
Driftskostnader -766.000 -280.000 -198.000 -190.000 -189.000
Driftsresultat 34.000 125.000 54.000 -14.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 34.000 125.000 54.000 -14.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 -56.000 56.000 0
Årsresultat 34.000 125.000 -2.000 42.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 27.000 27.000 83.000 27.000
Sum omløpsmidler 67.000 34.000 18.000 17.000 48.000
Sum eiendeler 94.000 61.000 45.000 100.000 75.000
Sum opptjent egenkapital 64.000 31.000 -169.000 -167.000 -209.000
Sum egenkapital 94.000 61.000 -139.000 -137.000 -179.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 184.000 237.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 94.000 61.000 45.000 100.000 75.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 799.000 405.000 251.000 176.000 185.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 799.000 405.000 251.000 176.000 185.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -2.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -766.000 -280.000 -196.000 -190.000 -189.000
Driftskostnader -766.000 -280.000 -198.000 -190.000 -189.000
Driftsresultat 34.000 125.000 54.000 -14.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 125.000 -2.000 42.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 56.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum anleggsmidler 27.000 27.000 27.000 83.000 27.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 16.000 16.000 16.000 16.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 52.000 18.000 2.000 1.000 33.000
Sum omløpsmidler 67.000 34.000 18.000 17.000 48.000
Sum eiendeler 94.000 61.000 45.000 100.000 75.000
Sum opptjent egenkapital 64.000 31.000 -169.000 -167.000 -209.000
Sum egenkapital 94.000 61.000 -139.000 -137.000 -179.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 184.000 237.000 250.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 184.000 237.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 94.000 61.000 45.000 100.000 75.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 34.000 -166.000 -220.000 -206.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.2
Soliditet 1 1 -308.9 -137.0 -238.7
Resultatgrad 4.3 30.9 21.5 -8.0 -2.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 -1.3 -1.7 -1.4
Total kapitalrentabilitet 36.2 204.9 1 -14.0 -5.3
Signatur
11.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
11.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex