Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jukebox AS
Juridisk navn:  Jukebox AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70126885
Kipervikgata 1B Kipervikgata 1B Fax: 70149124
6003 Ålesund 6003 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 874787302
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/28/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: V-Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.18%
Resultat  
  
-54.69%
Egenkapital  
  
9.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.685.000 1.682.000 1.644.000 1.675.000 1.615.000
Resultat: 29.000 64.000 -76.000 220.000 86.000
Egenkapital: 273.000 250.000 202.000 261.000 97.000
Regnskap for  Jukebox AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.685.000 1.682.000 1.644.000 1.675.000 1.615.000
Driftskostnader -1.656.000 -1.618.000 -1.719.000 -1.454.000 -1.528.000
Driftsresultat 29.000 65.000 -76.000 221.000 87.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 0 -1.000 0 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 29.000 64.000 -76.000 220.000 86.000
Skattekostnad -6.000 -15.000 17.000 -55.000 -29.000
Årsresultat 23.000 48.000 -59.000 164.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 16.000 31.000 14.000 70.000
Sum omløpsmidler 568.000 575.000 482.000 509.000 462.000
Sum eiendeler 608.000 591.000 513.000 523.000 532.000
Sum opptjent egenkapital 173.000 150.000 102.000 161.000 -3.000
Sum egenkapital 273.000 250.000 202.000 261.000 97.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 335.000 340.000 311.000 262.000 435.000
Sum gjeld og egenkapital 608.000 590.000 513.000 523.000 532.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.685.000 1.682.000 1.644.000 1.675.000 1.615.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.685.000 1.682.000 1.644.000 1.675.000 1.615.000
Varekostnad -883.000 -889.000 -944.000 -904.000 -847.000
Lønninger -626.000 -593.000 -656.000 -439.000 -532.000
Avskrivning -6.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -141.000 -136.000 -119.000 -111.000 -149.000
Driftskostnader -1.656.000 -1.618.000 -1.719.000 -1.454.000 -1.528.000
Driftsresultat 29.000 65.000 -76.000 221.000 87.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 0 -1.000 0 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 48.000 -59.000 164.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 16.000 31.000 14.000 70.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 31.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 40.000 16.000 31.000 14.000 70.000
Varebeholdning 228.000 220.000 190.000 292.000 245.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 20.000 10.000 21.000 8.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 320.000 345.000 272.000 208.000 216.000
Sum omløpsmidler 568.000 575.000 482.000 509.000 462.000
Sum eiendeler 608.000 591.000 513.000 523.000 532.000
Sum opptjent egenkapital 173.000 150.000 102.000 161.000 -3.000
Sum egenkapital 273.000 250.000 202.000 261.000 97.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 96.000 121.000 105.000 113.000 135.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 95.000 99.000 91.000 77.000 84.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 143.000 120.000 114.000 72.000 216.000
Sum kortsiktig gjeld 335.000 340.000 311.000 262.000 435.000
Sum gjeld og egenkapital 608.000 590.000 513.000 523.000 532.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 233.000 235.000 171.000 247.000 27.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.5 1.9 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1 0.9 0.8 0.5
Soliditet 44.9 42.4 39.4 49.9 18.2
Resultatgrad 1.7 3.9 -4.6 13.2 5.4
Rentedekningsgrad 6 2 87.0
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.5 1 4.5
Total kapitalrentabilitet 4.8 1 -14.8 42.3 16.4
Signatur
16.12.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex