Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jonatinn Høylandsfe As
Juridisk navn:  Jonatinn Høylandsfe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Torgeir Gjelstad Øvrebygde 535 C/O Torgeir Gjelstad Øvrebygde 535 Fax:
3650 Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tinn
Org.nr: 915803288
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/17/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Exacta Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
39.32%
Resultat  
  
-247.06%
Egenkapital  
  
-666.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 326.000 234.000 287.000 0
Resultat: -25.000 17.000 -26.000 -8.000
Egenkapital: -23.000 -3.000 -14.000 12.000
Regnskap for  Jonatinn Høylandsfe As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 326.000 234.000 287.000 0
Driftskostnader -351.000 -218.000 -312.000 -8.000
Driftsresultat -25.000 16.000 -26.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -25.000 17.000 -26.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -25.000 17.000 -26.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 12.000 0 0
Sum omløpsmidler 155.000 133.000 147.000 36.000
Sum eiendeler 167.000 145.000 147.000 36.000
Sum opptjent egenkapital -43.000 -23.000 -34.000 -8.000
Sum egenkapital -23.000 -3.000 -14.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 190.000 148.000 161.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 167.000 145.000 147.000 37.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 98.000 67.000 85.000 0
Andre inntekter 228.000 167.000 201.000 0
Driftsinntekter 326.000 234.000 287.000 0
Varekostnad -321.000 -186.000 -286.000 0
Lønninger 0 0 -2.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -32.000 -24.000 -8.000
Driftskostnader -351.000 -218.000 -312.000 -8.000
Driftsresultat -25.000 16.000 -26.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -25.000 17.000 -26.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 12.000 0 0
Varebeholdning 91.000 111.000 89.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 55.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 23.000 58.000 36.000
Sum omløpsmidler 155.000 133.000 147.000 36.000
Sum eiendeler 167.000 145.000 147.000 36.000
Sum opptjent egenkapital -43.000 -23.000 -34.000 -8.000
Sum egenkapital -23.000 -3.000 -14.000 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 2.000 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 -43.000 -28.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 189.000 189.000 189.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 190.000 148.000 161.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 167.000 145.000 147.000 37.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -35.000 -15.000 -14.000 11.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.4 1.5
Soliditet -13.8 -2.1 -9.5 32.4
Resultatgrad -7.7 6.8 -9.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -8.3 -49.3 -11.5 2.1
Total kapitalrentabilitet 1 -17.7 -21.6
Signatur
24.08.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
GJELSTAD TORGEIR
HEGARD NILS OLAV
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex