Jonas Sandmos Eftf Arne Sandmo
Juridisk navn:  Jonas Sandmos Eftf Arne Sandmo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46965709
Øverbygdveien 1 Øverbygdveien 1 Fax: 77837328
9336 Rundhaug 9336 Rundhaug
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Målselv
Org.nr: 815685652
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.31%
Resultat  
  
-6.13%
Egenkapital  
  
11.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2005 2004 2003
Omsetning: 7.750.000 7.853.000 7.699.000
Resultat: 352.000 375.000 572.000
Egenkapital: 1.142.000 1.023.000 1.090.000
Regnskap for  Jonas Sandmos Eftf Arne Sandmo
Resultat 2005 2004 2003
Driftsinntekter 7.750.000 7.853.000 7.699.000
Driftskostnader -7.432.000 -7.451.000 -7.108.000
Driftsresultat 318.000 402.000 590.000
Finansinntekter 60.000 3.000 3.000
Finanskostnader -26.000 -30.000 -22.000
Finans 34.000 -27.000 -19.000
Resultat før skatt 352.000 375.000 572.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 352.000 375.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 586.000 671.000 703.000
Sum omløpsmidler 1.470.000 1.366.000 1.479.000
Sum eiendeler 2.056.000 2.037.000 2.182.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 1.142.000 1.023.000 1.090.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 415.000 476.000
Sum kortsiktig gjeld 563.000 599.000 616.000
Sum gjeld og egenkapital 2.055.000 2.037.000 2.182.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 7.750.000 7.853.000 7.699.000
Varekostnad -5.856.000 -5.902.000 -5.723.000
Lønninger -581.000 -457.000 -377.000
Avskrivning -137.000 -129.000 -71.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -858.000 -963.000 -937.000
Driftskostnader -7.432.000 -7.451.000 -7.108.000
Driftsresultat 318.000 402.000 590.000
Finansinntekter 60.000 3.000 3.000
Finanskostnader -26.000 -30.000 -22.000
Finans 34.000 -27.000 -19.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 352.000 375.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 160.000 137.000 143.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 586.000 671.000 703.000
Varebeholdning 820.000 824.000 746.000
Kundefordringer 103.000 64.000 76.000
Andre fordringer 26.000 69.000 303.000
Sum investeringer
Kasse, bank 421.000 306.000 251.000
Sum omløpsmidler 1.470.000 1.366.000 1.479.000
Sum eiendeler 2.056.000 2.037.000 2.182.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 1.142.000 1.023.000 1.090.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 63.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 350.000 415.000 476.000
Leverandørgjeld 256.000 309.000 418.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000 79.000 13.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 193.000 212.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 563.000 599.000 616.000
Sum gjeld og egenkapital 2.055.000 2.037.000 2.182.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 907.000 767.000 863.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3 2.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.0 1.2
Soliditet 55.6 50.2 50.0
Resultatgrad 4.1 5.1 7.7
Rentedekningsgrad 14.5 13.5 27.0
Gjeldsgrad 0.8 1.0 1.0
Total kapitalrentabilitet 18.4 19.9 27.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex