Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jonas H Meling AS
Juridisk navn:  Jonas H Meling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51811960
Heiamyrå 11A Heiamyrå 11A Fax: 51811965
4031 Stavanger 4031 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 914250757
Aksjekapital: 390.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/2/1980 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Regnskapsfører: Credo Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.47%
Resultat  
  
-71.8%
Egenkapital  
  
8.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 81.756.000 76.786.000 76.411.000 53.208.000 50.187.000
Resultat: 845.000 2.996.000 730.000 3.000 -425.000
Egenkapital: 8.372.000 7.709.000 4.825.000 4.095.000 4.093.000
Regnskap for  Jonas H Meling AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 81.756.000 76.786.000 76.411.000 53.208.000 50.187.000
Driftskostnader -80.776.000 -73.732.000 -75.621.000 -53.204.000 -51.891.000
Driftsresultat 980.000 3.053.000 791.000 4.000 -1.704.000
Finansinntekter 46.000 154.000 24.000 46.000 1.337.000
Finanskostnader -181.000 -212.000 -85.000 -47.000 -59.000
Finans -135.000 -58.000 -61.000 -1.000 1.278.000
Resultat før skatt 845.000 2.996.000 730.000 3.000 -425.000
Skattekostnad -182.000 -112.000 0 0 0
Årsresultat 663.000 2.884.000 730.000 3.000 -425.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.663.000 3.738.000 4.365.000 2.961.000 2.889.000
Sum omløpsmidler 14.951.000 13.617.000 14.408.000 8.505.000 8.951.000
Sum eiendeler 18.614.000 17.355.000 18.773.000 11.466.000 11.840.000
Sum opptjent egenkapital 7.982.000 7.319.000 4.435.000 3.705.000 3.703.000
Sum egenkapital 8.372.000 7.709.000 4.825.000 4.095.000 4.093.000
Sum langsiktig gjeld 3.416.000 4.258.000 5.098.000 3.464.000 3.376.000
Sum kortsiktig gjeld 6.826.000 5.388.000 8.849.000 3.906.000 4.371.000
Sum gjeld og egenkapital 18.614.000 17.355.000 18.772.000 11.465.000 11.840.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 81.572.000 76.475.000 76.314.000 53.112.000 50.075.000
Andre inntekter 184.000 310.000 97.000 96.000 112.000
Driftsinntekter 81.756.000 76.786.000 76.411.000 53.208.000 50.187.000
Varekostnad -70.866.000 -65.958.000 -67.033.000 -46.652.000 -44.146.000
Lønninger -5.228.000 -4.094.000 -4.535.000 -3.171.000 -3.611.000
Avskrivning -256.000 -203.000 -161.000 -144.000 -147.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.426.000 -3.477.000 -3.892.000 -3.237.000 -3.987.000
Driftskostnader -80.776.000 -73.732.000 -75.621.000 -53.204.000 -51.891.000
Driftsresultat 980.000 3.053.000 791.000 4.000 -1.704.000
Finansinntekter 46.000 154.000 24.000 46.000 1.337.000
Finanskostnader -181.000 -212.000 -85.000 -47.000 -59.000
Finans -135.000 -58.000 -61.000 -1.000 1.278.000
Konsernbidrag 0 -58.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 663.000 2.884.000 730.000 3.000 -425.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.046.000 1.121.000 1.746.000 342.000 270.000
Sum varige driftsmidler 1.046.000 1.121.000 1.746.000 342.000 270.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.617.000 2.617.000 2.619.000 2.619.000 2.619.000
Sum anleggsmidler 3.663.000 3.738.000 4.365.000 2.961.000 2.889.000
Varebeholdning 1.644.000 1.872.000 2.649.000 2.079.000 1.271.000
Kundefordringer 6.928.000 6.435.000 6.072.000 4.353.000 3.839.000
Andre fordringer 405.000 446.000 498.000 461.000 1.412.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.384.000 4.198.000 3.621.000 1.613.000 2.428.000
Sum omløpsmidler 14.951.000 13.617.000 14.408.000 8.505.000 8.951.000
Sum eiendeler 18.614.000 17.355.000 18.773.000 11.466.000 11.840.000
Sum opptjent egenkapital 7.982.000 7.319.000 4.435.000 3.705.000 3.703.000
Sum egenkapital 8.372.000 7.709.000 4.825.000 4.095.000 4.093.000
Sum avsetninger til forpliktelser 58.000 48.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 50.000 75.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.416.000 4.258.000 5.098.000 3.464.000 3.376.000
Leverandørgjeld 5.088.000 4.263.000 7.555.000 3.124.000 3.434.000
Betalbar skatt 172.000 47.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 716.000 433.000 467.000 390.000 429.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 799.000 570.000 827.000 392.000 508.000
Sum kortsiktig gjeld 6.826.000 5.388.000 8.849.000 3.906.000 4.371.000
Sum gjeld og egenkapital 18.614.000 17.355.000 18.772.000 11.465.000 11.840.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.125.000 8.229.000 5.559.000 4.599.000 4.580.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.5 1.6 2.2 2.0
Likviditetsgrad 2 1.9 2.2 1.3 1.6 1.8
Soliditet 4 44.4 25.7 35.7 34.6
Resultatgrad 1.2 4 1 0 -3.4
Rentedekningsgrad 5.4 14.4 9.3 0.1 -6.2
Gjeldsgrad 1.2 1.3 2.9 1.8 1.9
Total kapitalrentabilitet 5.5 18.5 4.3 0.4 -3.1
Signatur
06.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex