Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jon Eberson Group
Juridisk navn:  Jon Eberson Group
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Knud Graahs gate 8 Knud Graahs gate 8 Fax:
0481 Oslo 481 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 996480844
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/3/2011 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.89%
Resultat  
  
54.17%
Egenkapital  
  
-183.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 31.000 36.000 84.000 249.000 970.000
Resultat: -11.000 -24.000 15.000 -5.000 15.000
Egenkapital: -17.000 -6.000 17.000 6.000 11.000
Regnskap for  Jon Eberson Group
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 31.000 36.000 84.000 249.000 970.000
Driftskostnader -42.000 -60.000 -69.000 -250.000 -953.000
Driftsresultat -10.000 -24.000 15.000 -1.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -4.000 -2.000
Finans 0 0 0 -4.000 -1.000
Resultat før skatt -11.000 -24.000 15.000 -5.000 15.000
Skattekostnad 0 0 -3.000 0 -4.000
Årsresultat -11.000 -24.000 12.000 -5.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 70.000 78.000 94.000 58.000 315.000
Sum eiendeler 70.000 78.000 94.000 58.000 315.000
Sum opptjent egenkapital -17.000 -6.000 17.000 6.000 11.000
Sum egenkapital -17.000 -6.000 17.000 6.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 200.000
Sum kortsiktig gjeld 87.000 84.000 76.000 52.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 70.000 78.000 93.000 58.000 315.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.000 36.000 38.000 146.000 597.000
Andre inntekter 19.000 0 46.000 103.000 373.000
Driftsinntekter 31.000 36.000 84.000 249.000 970.000
Varekostnad -5.000 -49.000 -36.000 -197.000 -647.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -11.000 -33.000 -53.000 -306.000
Driftskostnader -42.000 -60.000 -69.000 -250.000 -953.000
Driftsresultat -10.000 -24.000 15.000 -1.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -4.000 -2.000
Finans 0 0 0 -4.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -24.000 12.000 -5.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 16.000 19.000 5.000 5.000 6.000
Kundefordringer 48.000 41.000 70.000 32.000 123.000
Andre fordringer 2.000 7.000 2.000 6.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 11.000 17.000 15.000 137.000
Sum omløpsmidler 70.000 78.000 94.000 58.000 315.000
Sum eiendeler 70.000 78.000 94.000 58.000 315.000
Sum opptjent egenkapital -17.000 -6.000 17.000 6.000 11.000
Sum egenkapital -17.000 -6.000 17.000 6.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 200.000
Leverandørgjeld 0 0 6.000 0 25.000
Betalbar skatt 0 0 3.000 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 84.000 67.000 52.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 87.000 84.000 76.000 52.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 70.000 78.000 93.000 58.000 315.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -17.000 -6.000 18.000 6.000 211.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1.2 1.1 3.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 1.2 1.1 3.0
Soliditet -24.3 -7.7 18.3 10.3 3.5
Resultatgrad -32.3 -66.7 17.9 -0.4 1.6
Rentedekningsgrad -0.3 8.5
Gjeldsgrad -5.1 -14.0 4.5 8.7 27.6
Total kapitalrentabilitet -14.3 -30.8 16.1 -1.7 5.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex