Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johs Lundal & Sønner AS
Juridisk navn:  Johs Lundal & Sønner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53771580
Øyravegen 19 Øyravegen 19 Fax: 53771585
5596 Markhus 5596 Markhus
Fylke: Kommune:
Vestland Etne
Org.nr: 914022029
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 2/2/1975 1
Foretakstype: AS
Revisor: Vatnem Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.65%
Resultat  
  
107.63%
Egenkapital  
  
10.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.650.000 25.467.000 24.853.000 25.122.000 26.032.000
Resultat: 1.524.000 734.000 1.261.000 344.000 955.000
Egenkapital: 12.497.000 11.309.000 10.739.000 9.661.000 9.398.000
Regnskap for  Johs Lundal & Sønner AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.650.000 25.467.000 24.853.000 25.122.000 26.032.000
Driftskostnader -24.585.000 -24.212.000 -23.497.000 -24.111.000 -24.609.000
Driftsresultat 2.066.000 1.255.000 1.356.000 1.012.000 1.423.000
Finansinntekter 28.000 32.000 498.000 10.000 9.000
Finanskostnader -571.000 -553.000 -593.000 -677.000 -477.000
Finans -543.000 -521.000 -95.000 -667.000 -468.000
Resultat før skatt 1.524.000 734.000 1.261.000 344.000 955.000
Skattekostnad -335.000 -164.000 -183.000 -80.000 -250.000
Årsresultat 1.188.000 570.000 1.078.000 264.000 705.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.213.000 15.732.000 17.034.000 19.021.000 18.544.000
Sum omløpsmidler 12.339.000 10.641.000 9.596.000 6.845.000 7.518.000
Sum eiendeler 27.552.000 26.373.000 26.630.000 25.866.000 26.062.000
Sum opptjent egenkapital 12.377.000 11.189.000 10.619.000 9.541.000 9.278.000
Sum egenkapital 12.497.000 11.309.000 10.739.000 9.661.000 9.398.000
Sum langsiktig gjeld 12.061.000 12.445.000 12.886.000 13.248.000 13.576.000
Sum kortsiktig gjeld 2.993.000 2.619.000 3.004.000 2.958.000 3.089.000
Sum gjeld og egenkapital 27.551.000 26.373.000 26.629.000 25.867.000 26.063.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.361.000 25.312.000 24.762.000 25.018.000 25.908.000
Andre inntekter 289.000 155.000 92.000 104.000 125.000
Driftsinntekter 26.650.000 25.467.000 24.853.000 25.122.000 26.032.000
Varekostnad -16.486.000 -15.642.000 -15.033.000 -15.465.000 -16.735.000
Lønninger -4.992.000 -4.855.000 -5.051.000 -4.939.000 -4.538.000
Avskrivning -1.095.000 -1.269.000 -1.411.000 -1.444.000 -1.488.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.012.000 -2.446.000 -2.002.000 -2.263.000 -1.848.000
Driftskostnader -24.585.000 -24.212.000 -23.497.000 -24.111.000 -24.609.000
Driftsresultat 2.066.000 1.255.000 1.356.000 1.012.000 1.423.000
Finansinntekter 28.000 32.000 498.000 10.000 9.000
Finanskostnader -571.000 -553.000 -593.000 -677.000 -477.000
Finans -543.000 -521.000 -95.000 -667.000 -468.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.188.000 570.000 1.078.000 264.000 705.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.969.000 14.471.000 15.067.000 15.033.000 13.950.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.236.000 1.254.000 1.959.000 2.511.000 3.118.000
Sum varige driftsmidler 15.206.000 15.724.000 17.026.000 17.544.000 17.068.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 7.000 7.000 1.477.000 1.476.000
Sum anleggsmidler 15.213.000 15.732.000 17.034.000 19.021.000 18.544.000
Varebeholdning 1.780.000 1.528.000 1.774.000 1.492.000 1.244.000
Kundefordringer 966.000 1.420.000 726.000 1.093.000 1.485.000
Andre fordringer 539.000 721.000 1.305.000 35.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.054.000 6.972.000 5.791.000 4.225.000 4.743.000
Sum omløpsmidler 12.339.000 10.641.000 9.596.000 6.845.000 7.518.000
Sum eiendeler 27.552.000 26.373.000 26.630.000 25.866.000 26.062.000
Sum opptjent egenkapital 12.377.000 11.189.000 10.619.000 9.541.000 9.278.000
Sum egenkapital 12.497.000 11.309.000 10.739.000 9.661.000 9.398.000
Sum avsetninger til forpliktelser 161.000 113.000 127.000 146.000 131.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.061.000 12.445.000 12.886.000 13.248.000 13.576.000
Leverandørgjeld 427.000 281.000 452.000 221.000 327.000
Betalbar skatt 287.000 178.000 202.000 65.000 201.000
Skyldig offentlige avgifter 1.514.000 1.389.000 1.169.000 1.410.000 1.168.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 766.000 771.000 1.181.000 1.262.000 1.393.000
Sum kortsiktig gjeld 2.993.000 2.619.000 3.004.000 2.958.000 3.089.000
Sum gjeld og egenkapital 27.551.000 26.373.000 26.629.000 25.867.000 26.063.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.346.000 8.022.000 6.592.000 3.887.000 4.429.000
Likviditetsgrad 1 4.1 4.1 3.2 2.3 2.4
Likviditetsgrad 2 3.5 3.5 2.6 1.8 2.1
Soliditet 45.4 42.9 40.3 37.3 36.1
Resultatgrad 7.8 4.9 5.5 4 5.5
Rentedekningsgrad 3.6 2.3 2.3 1.5 3.0
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.5 1.7 1.8
Total kapitalrentabilitet 7.6 4.9 7 4 5.5
Signatur
27.07.2009
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex