Johnsen & Enger Byggservice As
Juridisk navn:  Johnsen & Enger Byggservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stensetveien 189 Stensetveien 189 Fax:
3302 Hokksund 3302 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 922641862
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/6/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dmc Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 1.281.000
Resultat: 201.000
Egenkapital: 203.000
Regnskap for  Johnsen & Enger Byggservice As
Resultat 2019
Driftsinntekter 1.281.000
Driftskostnader -1.080.000
Driftsresultat 201.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 201.000
Skattekostnad -43.000
Årsresultat 158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 111.000
Sum omløpsmidler 470.000
Sum eiendeler 581.000
Sum opptjent egenkapital 153.000
Sum egenkapital 203.000
Sum langsiktig gjeld 5.000
Sum kortsiktig gjeld 374.000
Sum gjeld og egenkapital 582.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.281.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.281.000
Varekostnad -78.000
Lønninger -903.000
Avskrivning -3.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -96.000
Driftskostnader -1.080.000
Driftsresultat 201.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 111.000
Sum varige driftsmidler 111.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 111.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 136.000
Andre fordringer 1.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 333.000
Sum omløpsmidler 470.000
Sum eiendeler 581.000
Sum opptjent egenkapital 153.000
Sum egenkapital 203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 5.000
Leverandørgjeld 9.000
Betalbar skatt 38.000
Skyldig offentlige avgifter 234.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 93.000
Sum kortsiktig gjeld 374.000
Sum gjeld og egenkapital 582.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 96.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 34.9
Resultatgrad 15.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.9
Total kapitalrentabilitet 34.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex