Johnsen AS
Juridisk navn:  Johnsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90928890
Søvigveien 8 Vesthassel Fax:
4643 Søgne 4560 Vanse
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 917627061
Aksjekapital: 130.000 NOK
Etableringsdato: 12/2/1964
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skretteberg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-50.85%
Egenkapital  
  
6.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 200.000 200.000 0 200.000 200.000
Resultat: 29.000 59.000 0 -21.000 -2.000
Egenkapital: 174.000 164.000 0 85.000 106.000
Regnskap for  Johnsen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 200.000 200.000 0 200.000 200.000
Driftskostnader -147.000 -120.000 0 -190.000 -173.000
Driftsresultat 53.000 80.000 0 10.000 27.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -24.000 -22.000 0 -31.000 -30.000
Finans -24.000 -22.000 0 -31.000 -30.000
Resultat før skatt 29.000 59.000 0 -21.000 -2.000
Skattekostnad -18.000 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 59.000 0 -21.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 681.000 716.000 0 766.000 801.000
Sum omløpsmidler 21.000 9.000 0 16.000 14.000
Sum eiendeler 702.000 725.000 0 782.000 815.000
Sum opptjent egenkapital -149.000 -159.000 0 -238.000 -217.000
Sum egenkapital 174.000 164.000 0 85.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 500.000 540.000 0 665.000 692.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 22.000 0 32.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 702.000 726.000 0 782.000 815.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 200.000
Andre inntekter 200.000 200.000 0 200.000 0
Driftsinntekter 200.000 200.000 0 200.000 200.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -35.000 -15.000 0 -15.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -112.000 -105.000 0 -175.000 -158.000
Driftskostnader -147.000 -120.000 0 -190.000 -173.000
Driftsresultat 53.000 80.000 0 10.000 27.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -24.000 -22.000 0 -31.000 -30.000
Finans -24.000 -22.000 0 -31.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 59.000 0 -21.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 681.000 716.000 0 766.000 501.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 681.000 716.000 0 766.000 501.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 300.000
Sum anleggsmidler 681.000 716.000 0 766.000 801.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 9.000 0 16.000 14.000
Sum omløpsmidler 21.000 9.000 0 16.000 14.000
Sum eiendeler 702.000 725.000 0 782.000 815.000
Sum opptjent egenkapital -149.000 -159.000 0 -238.000 -217.000
Sum egenkapital 174.000 164.000 0 85.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 500.000 540.000 0 665.000 692.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 6.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 22.000 0 32.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 22.000 0 32.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 702.000 726.000 0 782.000 815.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.000 -13.000 0 -16.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.4 0.5 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.4 0 0.5 0.9
Soliditet 24.8 22.6 10.9 13.0
Resultatgrad 26.5 4 5 13.5
Rentedekningsgrad 2.2 3.6 0.3 0.9
Gjeldsgrad 3 3.4 8.2 6.7
Total kapitalrentabilitet 7.5 1 1.3 3.3
Signatur
07.06.2006
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex