Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
John Fadnes AS
Juridisk navn:  John Fadnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53402010
Postboks 443 Borggata 9 Fax: 53402020
5403 Stord 5417 Stord
Fylke: Kommune:
Hordaland Stord
Org.nr: 911557177
Aksjekapital: 1.250.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/6/1978 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ecit Stord As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.63%
Resultat  
  
-328.47%
Egenkapital  
  
-23.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.888.000 6.239.000 6.318.000 6.437.000 6.600.000
Resultat: -617.000 -144.000 230.000 -51.000 -218.000
Egenkapital: 2.045.000 2.661.000 2.805.000 2.575.000 2.626.000
Regnskap for  John Fadnes AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.888.000 6.239.000 6.318.000 6.437.000 6.600.000
Driftskostnader -5.955.000 -6.367.000 -6.074.000 -6.471.000 -6.851.000
Driftsresultat -66.000 -128.000 244.000 -34.000 -251.000
Finansinntekter 3.000 5.000 9.000 16.000 65.000
Finanskostnader -554.000 -21.000 -24.000 -32.000 -34.000
Finans -551.000 -16.000 -15.000 -16.000 31.000
Resultat før skatt -617.000 -144.000 230.000 -51.000 -218.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -617.000 -144.000 230.000 -51.000 -218.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 338.000 971.000 1.184.000 1.014.000 1.076.000
Sum omløpsmidler 4.326.000 4.667.000 4.653.000 4.095.000 3.458.000
Sum eiendeler 4.664.000 5.638.000 5.837.000 5.109.000 4.534.000
Sum opptjent egenkapital 795.000 1.411.000 1.555.000 1.325.000 1.376.000
Sum egenkapital 2.045.000 2.661.000 2.805.000 2.575.000 2.626.000
Sum langsiktig gjeld 1.236.000 1.301.000 150.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.384.000 1.675.000 2.882.000 2.533.000 1.909.000
Sum gjeld og egenkapital 4.665.000 5.637.000 5.837.000 5.108.000 4.535.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.718.000 5.937.000 6.082.000 6.158.000 6.432.000
Andre inntekter 170.000 302.000 236.000 279.000 168.000
Driftsinntekter 5.888.000 6.239.000 6.318.000 6.437.000 6.600.000
Varekostnad -2.408.000 -3.013.000 -2.471.000 -2.500.000 -2.956.000
Lønninger -2.267.000 -2.274.000 -2.222.000 -2.380.000 -2.387.000
Avskrivning -117.000 -108.000 -88.000 -87.000 -96.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.163.000 -972.000 -1.293.000 -1.504.000 -1.412.000
Driftskostnader -5.955.000 -6.367.000 -6.074.000 -6.471.000 -6.851.000
Driftsresultat -66.000 -128.000 244.000 -34.000 -251.000
Finansinntekter 3.000 5.000 9.000 16.000 65.000
Finanskostnader -554.000 -21.000 -24.000 -32.000 -34.000
Finans -551.000 -16.000 -15.000 -16.000 31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -617.000 -144.000 230.000 -51.000 -218.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 166.000 213.000 291.000 246.000 314.000
Sum varige driftsmidler 212.000 309.000 417.000 246.000 314.000
Sum finansielle anleggsmidler 127.000 662.000 768.000 768.000 762.000
Sum anleggsmidler 338.000 971.000 1.184.000 1.014.000 1.076.000
Varebeholdning 3.454.000 3.314.000 3.329.000 2.649.000 2.279.000
Kundefordringer 0 200.000 252.000 0 0
Andre fordringer 743.000 628.000 710.000 864.000 890.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 130.000 525.000 362.000 582.000 290.000
Sum omløpsmidler 4.326.000 4.667.000 4.653.000 4.095.000 3.458.000
Sum eiendeler 4.664.000 5.638.000 5.837.000 5.109.000 4.534.000
Sum opptjent egenkapital 795.000 1.411.000 1.555.000 1.325.000 1.376.000
Sum egenkapital 2.045.000 2.661.000 2.805.000 2.575.000 2.626.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.236.000 1.301.000 150.000 0 0
Leverandørgjeld 675.000 866.000 1.137.000 867.000 465.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 413.000 514.000 333.000 363.000 424.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 295.000 295.000 1.411.000 1.303.000 1.020.000
Sum kortsiktig gjeld 1.384.000 1.675.000 2.882.000 2.533.000 1.909.000
Sum gjeld og egenkapital 4.665.000 5.637.000 5.837.000 5.108.000 4.535.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.942.000 2.992.000 1.771.000 1.562.000 1.549.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.8 1.6 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.5 0.6 0.7
Soliditet 43.8 47.2 48.1 50.4 57.9
Resultatgrad -1.1 -2.1 3.9 -0.5 -3.8
Rentedekningsgrad -0.1 -6.1 10.2 -0.6 -5.5
Gjeldsgrad 1.3 1.1 1.1 1.0 0.7
Total kapitalrentabilitet -1.4 -2.2 4.3 -0.4 -4.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex