Dybvad Transport
Juridisk navn:  Johan Dybvad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95160160
Transittgata 14 Transittgata 14 Fax: 73904551
7042 Trondheim 7042 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 931712322
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/30/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomisenteret As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.49%
Resultat  
  
20.42%
Egenkapital  
  
11.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.275.000 5.978.000 4.590.000 3.364.000 3.900.000
Resultat: 3.066.000 2.546.000 6.810.000 6.412.000 2.635.000
Egenkapital: 18.733.000 16.843.000 18.358.000 14.009.000 9.687.000
Regnskap for  Dybvad Transport
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.275.000 5.978.000 4.590.000 3.364.000 3.900.000
Driftskostnader -3.753.000 -4.909.000 -4.229.000 -3.029.000 -3.326.000
Driftsresultat 522.000 1.069.000 362.000 334.000 574.000
Finansinntekter 2.842.000 1.631.000 6.460.000 6.079.000 2.064.000
Finanskostnader -297.000 -152.000 -13.000 -1.000 -4.000
Finans 2.545.000 1.479.000 6.447.000 6.078.000 2.060.000
Resultat før skatt 3.066.000 2.546.000 6.810.000 6.412.000 2.635.000
Skattekostnad -159.000 -307.000 -131.000 -90.000 -152.000
Årsresultat 2.908.000 2.239.000 6.679.000 6.322.000 2.483.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.170.000 12.009.000 2.812.000 4.254.000 4.516.000
Sum omløpsmidler 16.551.000 14.926.000 18.554.000 12.330.000 7.935.000
Sum eiendeler 27.721.000 26.935.000 21.366.000 16.584.000 12.451.000
Sum opptjent egenkapital 18.379.000 16.743.000 18.258.000 13.909.000 9.587.000
Sum egenkapital 18.733.000 16.843.000 18.358.000 14.009.000 9.687.000
Sum langsiktig gjeld 6.171.000 7.120.000 150.000 208.000 456.000
Sum kortsiktig gjeld 2.818.000 2.972.000 2.858.000 2.367.000 2.309.000
Sum gjeld og egenkapital 27.722.000 26.935.000 21.366.000 16.584.000 12.452.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.255.000 5.257.000 4.574.000 3.360.000 3.324.000
Andre inntekter 20.000 720.000 16.000 4.000 576.000
Driftsinntekter 4.275.000 5.978.000 4.590.000 3.364.000 3.900.000
Varekostnad -2.699.000 -3.014.000 -2.721.000 -2.092.000 -1.863.000
Lønninger 0 0 -4.000 0 0
Avskrivning -39.000 -10.000 -47.000 -66.000 -115.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.015.000 -1.885.000 -1.457.000 -871.000 -1.348.000
Driftskostnader -3.753.000 -4.909.000 -4.229.000 -3.029.000 -3.326.000
Driftsresultat 522.000 1.069.000 362.000 334.000 574.000
Finansinntekter 2.842.000 1.631.000 6.460.000 6.079.000 2.064.000
Finanskostnader -297.000 -152.000 -13.000 -1.000 -4.000
Finans 2.545.000 1.479.000 6.447.000 6.078.000 2.060.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -3.500.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat 2.908.000 2.239.000 6.679.000 6.322.000 2.483.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 74.000 29.000 39.000 119.000 176.000
Sum varige driftsmidler 74.000 29.000 39.000 119.000 176.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.097.000 11.981.000 2.773.000 4.134.000 4.340.000
Sum anleggsmidler 11.170.000 12.009.000 2.812.000 4.254.000 4.516.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.143.000 1.623.000 1.631.000 981.000 951.000
Andre fordringer 196.000 747.000 131.000 6.060.000 2.062.000
Sum investeringer 11.860.000 11.913.000 14.950.000 1.325.000 1.281.000
Kasse, bank 2.352.000 643.000 1.843.000 3.964.000 3.641.000
Sum omløpsmidler 16.551.000 14.926.000 18.554.000 12.330.000 7.935.000
Sum eiendeler 27.721.000 26.935.000 21.366.000 16.584.000 12.451.000
Sum opptjent egenkapital 18.379.000 16.743.000 18.258.000 13.909.000 9.587.000
Sum egenkapital 18.733.000 16.843.000 18.358.000 14.009.000 9.687.000
Sum avsetninger til forpliktelser 171.000 120.000 150.000 208.000 279.000
Gjeld til kredittinstitutt 66.000 329.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.171.000 7.120.000 150.000 208.000 456.000
Leverandørgjeld 545.000 308.000 615.000 176.000 181.000
Betalbar skatt 103.000 262.000 189.000 161.000 113.000
Skyldig offentlige avgifter 55.000 60.000 42.000 29.000 15.000
Utbytte -2.000.000 -3.500.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 49.000 12.000 12.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.818.000 2.972.000 2.858.000 2.367.000 2.309.000
Sum gjeld og egenkapital 27.722.000 26.935.000 21.366.000 16.584.000 12.452.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.733.000 11.954.000 15.696.000 9.963.000 5.626.000
Likviditetsgrad 1 5.9 5 6.5 5.2 3.4
Likviditetsgrad 2 5.9 5 6.5 5.2 3.5
Soliditet 67.6 62.5 85.9 84.5 77.8
Resultatgrad 12.2 17.9 7.9 9.9 14.7
Rentedekningsgrad 1.8 7 27.8 3 659.5
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 12.1 1 31.9 38.7 21.2
Signatur
15.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex