Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Joffen As
Juridisk navn:  Joffen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikskrenten 36 Olsvikskrenten 36 Fax:
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 996348016
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/21/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Faktaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
99.63%
Egenkapital  
  
42.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 533.000 267.000 237.000 1.688.000 434.000
Egenkapital: 1.773.000 1.240.000 973.000 1.236.000 993.000
Regnskap for  Joffen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -18.000 -13.000 -13.000 -11.000
Driftsresultat -17.000 -18.000 -13.000 -13.000 -11.000
Finansinntekter 550.000 285.000 250.000 1.700.000 445.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 550.000 285.000 250.000 1.700.000 445.000
Resultat før skatt 533.000 267.000 237.000 1.688.000 434.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -3.000
Årsresultat 533.000 267.000 237.000 1.688.000 431.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.413.000 2.400.000 500.000 500.000 1.000.000
Sum omløpsmidler 240.000 130.000 773.000 1.336.000 64.000
Sum eiendeler 2.653.000 2.530.000 1.273.000 1.836.000 1.064.000
Sum opptjent egenkapital 1.673.000 1.140.000 873.000 1.136.000 893.000
Sum egenkapital 1.773.000 1.240.000 973.000 1.236.000 993.000
Sum langsiktig gjeld 880.000 1.290.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 300.000 600.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 2.653.000 2.530.000 1.273.000 1.836.000 1.064.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -3.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -18.000 -13.000 -13.000 -11.000
Driftskostnader -17.000 -18.000 -13.000 -13.000 -11.000
Driftsresultat -17.000 -18.000 -13.000 -13.000 -11.000
Finansinntekter 550.000 285.000 250.000 1.700.000 445.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 550.000 285.000 250.000 1.700.000 445.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 -600.000 0
Årsresultat 533.000 267.000 237.000 1.688.000 431.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.400.000 2.400.000 500.000 500.000 1.000.000
Sum anleggsmidler 2.413.000 2.400.000 500.000 500.000 1.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 3.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 240.000 130.000 770.000 1.332.000 64.000
Sum omløpsmidler 240.000 130.000 773.000 1.336.000 64.000
Sum eiendeler 2.653.000 2.530.000 1.273.000 1.836.000 1.064.000
Sum opptjent egenkapital 1.673.000 1.140.000 873.000 1.136.000 893.000
Sum egenkapital 1.773.000 1.240.000 973.000 1.236.000 993.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 880.000 1.290.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 70.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 300.000 600.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 2.653.000 2.530.000 1.273.000 1.836.000 1.064.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 240.000 130.000 473.000 736.000 -7.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.2 0.9
Likviditetsgrad 2 0 0 2.6 2.2 1.0
Soliditet 66.8 4 76.4 67.3 93.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 1 0.3 0.5 0.1
Total kapitalrentabilitet 20.1 10.6 18.6 91.9 40.8
Signatur
16.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex