Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jobbfrukt AS
Juridisk navn:  Jobbfrukt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22880500
C/O Bama Gruppen As Postboks 263 Alnabru Nedre Kalbakkvei 40 Fax: 23067720
0614 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 910342258
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/1978
Foretakstype: AS
Tidligere navn: fruktservice as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-16.13%
Egenkapital  
  
0.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 26.000 31.000 43.000 62.000 85.000
Egenkapital: 5.988.000 5.967.000 5.944.000 5.912.000 5.867.000
Regnskap for  Jobbfrukt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -8.000 -8.000 -7.000 -4.000
Driftsresultat -10.000 -8.000 -8.000 -7.000 -4.000
Finansinntekter 36.000 39.000 50.000 69.000 89.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 36.000 39.000 50.000 69.000 89.000
Resultat før skatt 26.000 31.000 43.000 62.000 85.000
Skattekostnad -6.000 -8.000 -11.000 -17.000 -22.000
Årsresultat 20.000 24.000 32.000 45.000 63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 3.000 4.000 5.000
Sum omløpsmidler 5.994.000 5.972.000 5.950.000 5.923.000 5.883.000
Sum eiendeler 5.994.000 5.972.000 5.953.000 5.927.000 5.888.000
Sum opptjent egenkapital 5.886.000 5.865.000 5.842.000 5.810.000 5.765.000
Sum egenkapital 5.988.000 5.967.000 5.944.000 5.912.000 5.867.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 5.000 10.000 16.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 5.994.000 5.972.000 5.954.000 5.928.000 5.888.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -8.000 -8.000 -7.000 -4.000
Driftskostnader -10.000 -8.000 -8.000 -7.000 -4.000
Driftsresultat -10.000 -8.000 -8.000 -7.000 -4.000
Finansinntekter 36.000 39.000 50.000 69.000 89.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 36.000 39.000 50.000 69.000 89.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 24.000 32.000 45.000 63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000 4.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 3.000 4.000 5.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.994.000 5.972.000 5.950.000 5.923.000 5.883.000
Sum omløpsmidler 5.994.000 5.972.000 5.950.000 5.923.000 5.883.000
Sum eiendeler 5.994.000 5.972.000 5.953.000 5.927.000 5.888.000
Sum opptjent egenkapital 5.886.000 5.865.000 5.842.000 5.810.000 5.765.000
Sum egenkapital 5.988.000 5.967.000 5.944.000 5.912.000 5.867.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 6.000 5.000 10.000 16.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 5.000 10.000 16.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 5.994.000 5.972.000 5.954.000 5.928.000 5.888.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.988.000 5.967.000 5.940.000 5.907.000 5.862.000
Likviditetsgrad 1 9 1194.4 5 370.2 280.1
Likviditetsgrad 2 9 1194.4 5 370.2 280.2
Soliditet 99.9 99.9 99.8 99.7 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.4 0.5 0.7 1.0 1.4
Signatur
24.04.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.03.2020
PROKURA HVER FOR SEG
FLAEN STEIN RUNE
PROKURA HVER FOR SEG
JOHANSEN LINDSTAD ODD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex