Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jkb Eiendom As
Juridisk navn:  Jkb Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91577974
Industriområde Smevik Industriområde Smevik Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 996375390
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.63%
Resultat  
  
2.31%
Egenkapital  
  
16.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 515.000 483.000 480.000 480.000 550.000
Resultat: 133.000 130.000 118.000 88.000 125.000
Egenkapital: 699.000 598.000 500.000 412.000 347.000
Regnskap for  Jkb Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 515.000 483.000 480.000 480.000 550.000
Driftskostnader -211.000 -209.000 -205.000 -209.000 -213.000
Driftsresultat 304.000 274.000 275.000 271.000 337.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -171.000 -144.000 -158.000 -183.000 -212.000
Finans -171.000 -144.000 -158.000 -183.000 -212.000
Resultat før skatt 133.000 130.000 118.000 88.000 125.000
Skattekostnad -32.000 -32.000 -30.000 -24.000 -34.000
Årsresultat 102.000 98.000 88.000 65.000 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.401.000 3.353.000 3.521.000 3.691.000 3.867.000
Sum omløpsmidler 43.000 4.000 82.000 107.000 52.000
Sum eiendeler 4.444.000 3.357.000 3.603.000 3.798.000 3.919.000
Sum opptjent egenkapital 589.000 488.000 390.000 302.000 237.000
Sum egenkapital 699.000 598.000 500.000 412.000 347.000
Sum langsiktig gjeld 3.472.000 2.700.000 3.041.000 3.326.000 3.488.000
Sum kortsiktig gjeld 273.000 60.000 62.000 60.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 4.444.000 3.358.000 3.603.000 3.798.000 3.919.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 515.000 483.000 480.000 480.000 550.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 515.000 483.000 480.000 480.000 550.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -179.000 -177.000 -177.000 -177.000 -177.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -32.000 -28.000 -32.000 -36.000
Driftskostnader -211.000 -209.000 -205.000 -209.000 -213.000
Driftsresultat 304.000 274.000 275.000 271.000 337.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -171.000 -144.000 -158.000 -183.000 -212.000
Finans -171.000 -144.000 -158.000 -183.000 -212.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 102.000 98.000 88.000 65.000 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 15.000 7.000 0 0
Fast eiendom 4.380.000 3.338.000 3.514.000 3.691.000 3.867.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.380.000 3.338.000 3.514.000 3.691.000 3.867.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.401.000 3.353.000 3.521.000 3.691.000 3.867.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -1.000 0 0 0 0
Andre fordringer 34.000 4.000 75.000 106.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 0 6.000 1.000 47.000
Sum omløpsmidler 43.000 4.000 82.000 107.000 52.000
Sum eiendeler 4.444.000 3.357.000 3.603.000 3.798.000 3.919.000
Sum opptjent egenkapital 589.000 488.000 390.000 302.000 237.000
Sum egenkapital 699.000 598.000 500.000 412.000 347.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 211.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.472.000 2.700.000 3.041.000 3.326.000 3.488.000
Leverandørgjeld 20.000 0 4.000 4.000 4.000
Betalbar skatt 37.000 40.000 38.000 31.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 19.000 21.000 25.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 273.000 60.000 62.000 60.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 4.444.000 3.358.000 3.603.000 3.798.000 3.919.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -230.000 -56.000 20.000 47.000 -32.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 1.3 1.8 0.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 1.3 1.8 0.7
Soliditet 15.7 17.8 13.9 10.8 8.9
Resultatgrad 5 56.7 57.3 56.5 61.3
Rentedekningsgrad 1.8 1.9 1.7 1.5 1.6
Gjeldsgrad 5.4 4.6 6.2 8.2 10.3
Total kapitalrentabilitet 6.8 8.2 7.6 7.1 8.6
Signatur
25.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex