Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jbs Invest AS
Juridisk navn:  Jbs Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52718271
Flathauggata 38 Flathauggata 38 Fax:
5523 Haugesund 5523 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 989208055
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-24.99%
Egenkapital  
  
3.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.546.000 2.061.000 2.188.000 2.192.000 1.004.000
Egenkapital: 17.684.000 17.166.000 16.119.000 14.948.000 13.550.000
Regnskap for  Jbs Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -133.000 -134.000 -148.000 -17.000 -14.000
Driftsresultat -133.000 -134.000 -148.000 -17.000 -14.000
Finansinntekter 1.680.000 2.195.000 2.340.000 2.208.000 1.018.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 0 0
Finans 1.680.000 2.195.000 2.336.000 2.208.000 1.018.000
Resultat før skatt 1.546.000 2.061.000 2.188.000 2.192.000 1.004.000
Skattekostnad -29.000 -14.000 -17.000 -44.000 -69.000
Årsresultat 1.518.000 2.047.000 2.171.000 2.148.000 935.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.800.000 4.800.000 7.500.000 7.800.000 6.000.000
Sum omløpsmidler 14.026.000 13.421.000 9.636.000 7.942.000 8.369.000
Sum eiendeler 18.826.000 18.221.000 17.136.000 15.742.000 14.369.000
Sum opptjent egenkapital 17.582.000 17.064.000 16.017.000 14.846.000 13.448.000
Sum egenkapital 17.684.000 17.166.000 16.119.000 14.948.000 13.550.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.143.000 1.055.000 1.017.000 794.000 819.000
Sum gjeld og egenkapital 18.827.000 18.221.000 17.136.000 15.742.000 14.369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -114.000 -114.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -20.000 -148.000 -17.000 -14.000
Driftskostnader -133.000 -134.000 -148.000 -17.000 -14.000
Driftsresultat -133.000 -134.000 -148.000 -17.000 -14.000
Finansinntekter 1.680.000 2.195.000 2.340.000 2.208.000 1.018.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 0 0
Finans 1.680.000 2.195.000 2.336.000 2.208.000 1.018.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -750.000 -750.000
Årsresultat 1.518.000 2.047.000 2.171.000 2.148.000 935.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.800.000 4.800.000 7.500.000 7.800.000 6.000.000
Sum anleggsmidler 4.800.000 4.800.000 7.500.000 7.800.000 6.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.856.000 2.320.000 2.520.000 2.300.000 1.050.000
Sum investeringer 8.867.000 6.795.000 2.760.000 1.516.000 0
Kasse, bank 2.304.000 4.305.000 4.357.000 4.126.000 7.319.000
Sum omløpsmidler 14.026.000 13.421.000 9.636.000 7.942.000 8.369.000
Sum eiendeler 18.826.000 18.221.000 17.136.000 15.742.000 14.369.000
Sum opptjent egenkapital 17.582.000 17.064.000 16.017.000 14.846.000 13.448.000
Sum egenkapital 17.684.000 17.166.000 16.119.000 14.948.000 13.550.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 29.000 14.000 17.000 44.000 69.000
Skyldig offentlige avgifter 41.000 41.000 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -750.000 -750.000
Annen kortsiktig gjeld 73.000 0 1.000.000 750.000 750.000
Sum kortsiktig gjeld 1.143.000 1.055.000 1.017.000 794.000 819.000
Sum gjeld og egenkapital 18.827.000 18.221.000 17.136.000 15.742.000 14.369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.883.000 12.366.000 8.619.000 7.148.000 7.550.000
Likviditetsgrad 1 12.3 12.7 9.5 1 10.2
Likviditetsgrad 2 12.3 12.7 9.5 1 10.3
Soliditet 93.9 94.2 94.1 9 94.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.2 11.3 12.8 13.9 7.0
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex