Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jazzland AS
Juridisk navn:  Jazzland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22805318
Postboks 132 Storgata 7 Fax:
1429 Vinterbro 155 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983860575
Aksjekapital: 133.333 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pacioli Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
46.11%
Resultat  
  
-1.3%
Egenkapital  
  
6.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.660.000 2.505.000 1.999.000 1.711.000 1.959.000
Resultat: 227.000 230.000 13.000 -357.000 -40.000
Egenkapital: 3.430.000 3.212.000 2.984.000 2.974.000 3.345.000
Regnskap for  Jazzland AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.660.000 2.505.000 1.999.000 1.711.000 1.959.000
Driftskostnader -3.429.000 -2.275.000 -1.985.000 -2.068.000 -1.999.000
Driftsresultat 231.000 230.000 13.000 -357.000 -40.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 0 0 0 0
Finans -4.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 227.000 230.000 13.000 -357.000 -40.000
Skattekostnad -9.000 -2.000 -3.000 -13.000 -3.000
Årsresultat 218.000 228.000 10.000 -370.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.596.000 2.381.000 2.383.000 2.386.000 2.411.000
Sum omløpsmidler 1.573.000 1.480.000 1.000.000 1.030.000 1.215.000
Sum eiendeler 4.169.000 3.861.000 3.383.000 3.416.000 3.626.000
Sum opptjent egenkapital 1.672.000 1.454.000 0 1.216.000 0
Sum egenkapital 3.430.000 3.212.000 2.984.000 2.974.000 3.345.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 739.000 649.000 399.000 441.000 282.000
Sum gjeld og egenkapital 4.169.000 3.861.000 3.383.000 3.415.000 3.627.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.298.000 2.212.000 1.999.000 1.711.000 1.959.000
Andre inntekter 2.361.000 293.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.660.000 2.505.000 1.999.000 1.711.000 1.959.000
Varekostnad -882.000 -792.000 -451.000 -561.000 -645.000
Lønninger -612.000 -532.000 -543.000 -543.000 -546.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.935.000 -951.000 -991.000 -964.000 -808.000
Driftskostnader -3.429.000 -2.275.000 -1.985.000 -2.068.000 -1.999.000
Driftsresultat 231.000 230.000 13.000 -357.000 -40.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 0 0 0 0
Finans -4.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 218.000 228.000 10.000 -370.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.596.000 2.381.000 2.383.000 2.386.000 2.411.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.596.000 2.381.000 2.383.000 2.386.000 2.411.000
Varebeholdning 673.000 519.000 448.000 274.000 312.000
Kundefordringer 54.000 283.000 214.000 79.000 171.000
Andre fordringer 332.000 654.000 317.000 585.000 701.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 513.000 24.000 21.000 92.000 32.000
Sum omløpsmidler 1.573.000 1.480.000 1.000.000 1.030.000 1.215.000
Sum eiendeler 4.169.000 3.861.000 3.383.000 3.416.000 3.626.000
Sum opptjent egenkapital 1.672.000 1.454.000 0 1.216.000 0
Sum egenkapital 3.430.000 3.212.000 2.984.000 2.974.000 3.345.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -45.000 111.000 0 150.000 282.000
Betalbar skatt 3.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 61.000 59.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 729.000 477.000 340.000 291.000 0
Sum kortsiktig gjeld 739.000 649.000 399.000 441.000 282.000
Sum gjeld og egenkapital 4.169.000 3.861.000 3.383.000 3.415.000 3.627.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 834.000 831.000 601.000 589.000 933.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.3 2.5 2.3 4.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.4 1.8 3.3
Soliditet 82.3 83.2 88.2 87.1 92.2
Resultatgrad 6.3 9.2 0.7 -20.9 -2.0
Rentedekningsgrad 46.2
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.6 6 0.4 -10.5 -1.1
Signatur
05.09.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex