Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jas Nordic AS
Juridisk navn:  Jas Nordic AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90696777
C/O Jarle Avløyp Olsvikmarken 98 C/O Jarle Avløyp Olsvikmarken 98 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990138575
Aksjekapital: 140.000 NOK
Etableringsdato: 6/22/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bergen Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-11.11%
Egenkapital  
  
-1.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -10.000 -9.000 -3.000 -17.000 -4.000
Egenkapital: 581.000 591.000 600.000 603.000 620.000
Regnskap for  Jas Nordic AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -10.000 -10.000 -9.000 -11.000
Driftsresultat -12.000 -10.000 -10.000 -9.000 -11.000
Finansinntekter 1.000 0 7.000 2.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 -10.000 0
Finans 1.000 0 7.000 -8.000 7.000
Resultat før skatt -10.000 -9.000 -3.000 -17.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -9.000 -3.000 -17.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 357.000 256.000 5.000 0 10.000
Sum omløpsmidler 226.000 335.000 617.000 620.000 627.000
Sum eiendeler 583.000 591.000 622.000 620.000 637.000
Sum opptjent egenkapital 435.000 445.000 454.000 457.000 474.000
Sum egenkapital 581.000 591.000 600.000 603.000 620.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 0 21.000 16.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 583.000 591.000 621.000 619.000 637.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -10.000 -10.000 -9.000 -11.000
Driftskostnader -12.000 -10.000 -10.000 -9.000 -11.000
Driftsresultat -12.000 -10.000 -10.000 -9.000 -11.000
Finansinntekter 1.000 0 7.000 2.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 -10.000 0
Finans 1.000 0 7.000 -8.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -9.000 -3.000 -17.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 357.000 256.000 5.000 0 10.000
Sum anleggsmidler 357.000 256.000 5.000 0 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 251.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 226.000 335.000 365.000 620.000 627.000
Sum omløpsmidler 226.000 335.000 617.000 620.000 627.000
Sum eiendeler 583.000 591.000 622.000 620.000 637.000
Sum opptjent egenkapital 435.000 445.000 454.000 457.000 474.000
Sum egenkapital 581.000 591.000 600.000 603.000 620.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 21.000 16.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 0 21.000 16.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 583.000 591.000 621.000 619.000 637.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 224.000 335.000 596.000 604.000 610.000
Likviditetsgrad 1 1 29.4 38.8 36.9
Likviditetsgrad 2 1 0 29.4 38.8 36.9
Soliditet 99.7 1 96.6 97.4 97.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.9
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.9 -1.7 -0.5 -1.1 -0.6
Signatur
06.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex