Jarle Mojaren AS
Juridisk navn:  Jarle Mojaren AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32761647
Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 991392750
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/1/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Flesberg Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
5.34%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
7.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.223.000 1.161.000 1.076.000 1.153.000 1.161.000
Resultat: 87.000 0 63.000 241.000 37.000
Egenkapital: 1.018.000 943.000 942.000 887.000 647.000
Regnskap for  Jarle Mojaren AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.223.000 1.161.000 1.076.000 1.153.000 1.161.000
Driftskostnader -1.137.000 -1.162.000 -1.014.000 -914.000 -1.136.000
Driftsresultat 86.000 -1.000 62.000 239.000 26.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 2.000 11.000
Resultat før skatt 87.000 0 63.000 241.000 37.000
Skattekostnad -12.000 0 -7.000 -2.000 0
Årsresultat 75.000 0 56.000 240.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 134.000 153.000 174.000 200.000 230.000
Sum omløpsmidler 1.221.000 1.103.000 1.056.000 951.000 654.000
Sum eiendeler 1.355.000 1.256.000 1.230.000 1.151.000 884.000
Sum opptjent egenkapital 918.000 843.000 842.000 787.000 547.000
Sum egenkapital 1.018.000 943.000 942.000 887.000 647.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 338.000 313.000 288.000 265.000 236.000
Sum gjeld og egenkapital 1.356.000 1.256.000 1.230.000 1.152.000 883.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.223.000 1.161.000 1.076.000 894.000 1.031.000
Andre inntekter 0 0 0 260.000 130.000
Driftsinntekter 1.223.000 1.161.000 1.076.000 1.153.000 1.161.000
Varekostnad -115.000 -95.000 -81.000 -1.000 -77.000
Lønninger -492.000 -473.000 -479.000 -491.000 -532.000
Avskrivning -19.000 -22.000 -26.000 -30.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -511.000 -572.000 -428.000 -392.000 -497.000
Driftskostnader -1.137.000 -1.162.000 -1.014.000 -914.000 -1.136.000
Driftsresultat 86.000 -1.000 62.000 239.000 26.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 2.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 75.000 0 56.000 240.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 134.000 152.000 171.000 190.000 208.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 1.000 4.000 11.000 22.000
Sum varige driftsmidler 134.000 153.000 174.000 200.000 230.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 134.000 153.000 174.000 200.000 230.000
Varebeholdning 16.000 10.000 20.000 17.000 44.000
Kundefordringer 281.000 146.000 145.000 228.000 69.000
Andre fordringer 9.000 12.000 16.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 915.000 936.000 875.000 706.000 541.000
Sum omløpsmidler 1.221.000 1.103.000 1.056.000 951.000 654.000
Sum eiendeler 1.355.000 1.256.000 1.230.000 1.151.000 884.000
Sum opptjent egenkapital 918.000 843.000 842.000 787.000 547.000
Sum egenkapital 1.018.000 943.000 942.000 887.000 647.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 7.000 4.000 1.000 2.000
Betalbar skatt 12.000 0 7.000 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 64.000 90.000 69.000 99.000 84.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 255.000 217.000 208.000 163.000 151.000
Sum kortsiktig gjeld 338.000 313.000 288.000 265.000 236.000
Sum gjeld og egenkapital 1.356.000 1.256.000 1.230.000 1.152.000 883.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 883.000 790.000 768.000 686.000 418.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.5 3.7 3.6 2.8
Likviditetsgrad 2 3.6 3.5 3.6 3.6 2.6
Soliditet 75.1 75.1 76.6 77.0 73.3
Resultatgrad 7 -0.1 5.8 20.7 2.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 6.3 0 5.1 20.9 4.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex