Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jans Hageservice AS
Juridisk navn:  Jans Hageservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55246600
Hylkjeflaten 42 Hylkjeflaten 42 Fax: 55246601
5109 Hylkje 5109 Hylkje
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 950169354
Aksjekapital: 284.885 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 6/30/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Ici Revisjon As
Regnskapsfører: Aktiv Partner As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.49%
Resultat  
  
71.92%
Egenkapital  
  
18.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 44.007.000 40.191.000 45.048.000 32.493.000 32.476.000
Resultat: 3.734.000 2.172.000 6.979.000 5.194.000 4.153.000
Egenkapital: 17.710.000 14.933.000 14.102.000 9.635.000 6.532.000
Regnskap for  Jans Hageservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 44.007.000 40.191.000 45.048.000 32.493.000 32.476.000
Driftskostnader -40.341.000 -38.058.000 -38.108.000 -27.412.000 -28.396.000
Driftsresultat 3.666.000 2.134.000 6.940.000 5.080.000 4.081.000
Finansinntekter 100.000 116.000 72.000 117.000 78.000
Finanskostnader -31.000 -77.000 -33.000 -3.000 -6.000
Finans 69.000 39.000 39.000 114.000 72.000
Resultat før skatt 3.734.000 2.172.000 6.979.000 5.194.000 4.153.000
Skattekostnad -958.000 -541.000 -1.711.000 -1.292.000 -1.079.000
Årsresultat 2.777.000 1.631.000 5.267.000 3.902.000 3.074.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.754.000 8.372.000 8.419.000 3.740.000 3.132.000
Sum omløpsmidler 18.133.000 14.817.000 17.546.000 14.149.000 11.176.000
Sum eiendeler 25.887.000 23.189.000 25.965.000 17.889.000 14.308.000
Sum opptjent egenkapital 17.425.000 14.648.000 13.817.000 9.350.000 6.247.000
Sum egenkapital 17.710.000 14.933.000 14.102.000 9.635.000 6.532.000
Sum langsiktig gjeld 1.411.000 1.911.000 3.411.000 1.036.000 1.855.000
Sum kortsiktig gjeld 6.766.000 6.345.000 8.453.000 7.218.000 5.921.000
Sum gjeld og egenkapital 25.887.000 23.189.000 25.966.000 17.889.000 14.308.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.007.000 40.191.000 45.048.000 32.493.000 32.476.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 44.007.000 40.191.000 45.048.000 32.493.000 32.476.000
Varekostnad -19.838.000 -17.831.000 -18.507.000 -10.771.000 -11.163.000
Lønninger -12.860.000 -13.161.000 -12.952.000 -10.936.000 -11.129.000
Avskrivning -1.277.000 -1.294.000 -1.146.000 -981.000 -1.015.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.366.000 -5.772.000 -5.503.000 -4.724.000 -5.089.000
Driftskostnader -40.341.000 -38.058.000 -38.108.000 -27.412.000 -28.396.000
Driftsresultat 3.666.000 2.134.000 6.940.000 5.080.000 4.081.000
Finansinntekter 100.000 116.000 72.000 117.000 78.000
Finanskostnader -31.000 -77.000 -33.000 -3.000 -6.000
Finans 69.000 39.000 39.000 114.000 72.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
Årsresultat 2.777.000 1.631.000 5.267.000 3.902.000 3.074.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.655.000 3.288.000 3.352.000 3.227.000 2.747.000
Driftsløsøre 69.000 55.000 67.000 343.000 100.000
Sum varige driftsmidler 2.724.000 3.342.000 3.419.000 3.570.000 2.847.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.030.000 5.030.000 5.000.000 170.000 285.000
Sum anleggsmidler 7.754.000 8.372.000 8.419.000 3.740.000 3.132.000
Varebeholdning 220.000 200.000 215.000 160.000 155.000
Kundefordringer 6.151.000 4.336.000 6.690.000 4.547.000 2.507.000
Andre fordringer 1.630.000 1.640.000 409.000 822.000 624.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.131.000 8.641.000 10.232.000 8.619.000 7.890.000
Sum omløpsmidler 18.133.000 14.817.000 17.546.000 14.149.000 11.176.000
Sum eiendeler 25.887.000 23.189.000 25.965.000 17.889.000 14.308.000
Sum opptjent egenkapital 17.425.000 14.648.000 13.817.000 9.350.000 6.247.000
Sum egenkapital 17.710.000 14.933.000 14.102.000 9.635.000 6.532.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.411.000 1.911.000 3.411.000 1.036.000 1.855.000
Leverandørgjeld 3.385.000 2.118.000 2.308.000 2.777.000 1.424.000
Betalbar skatt 958.000 541.000 1.711.000 1.292.000 1.079.000
Skyldig offentlige avgifter 1.410.000 1.808.000 2.323.000 1.302.000 1.677.000
Utbytte 0 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 1.013.000 1.078.000 1.311.000 1.047.000 940.000
Sum kortsiktig gjeld 6.766.000 6.345.000 8.453.000 7.218.000 5.921.000
Sum gjeld og egenkapital 25.887.000 23.189.000 25.966.000 17.889.000 14.308.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.367.000 8.472.000 9.093.000 6.931.000 5.255.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.3 2.1 2 1.9
Likviditetsgrad 2 2.6 2.3 2.1 1.9 1.9
Soliditet 68.4 64.4 54.3 53.9 45.7
Resultatgrad 8.3 5.3 15.4 15.6 12.6
Rentedekningsgrad 118.3 27.7 210.3 1693.3 693.2
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.8 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 14.5 9.7 2 29.1 29.1
Signatur
21.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex