Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jan Ove Lotsberg
Juridisk navn:  Jan Ove Lotsberg
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57867780
Lotsbergvegen 222 Lotsbergvegen 222 Fax:
6778 Lote 6778 Lote
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 985259755
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/14/2003
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Nord-Vest Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.44%
Resultat  
  
-94.29%
Egenkapital  
  
3.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 211.000 233.000 306.000 232.000 184.000
Resultat: -68.000 -35.000 -29.000 28.000 -171.000
Egenkapital: 1.527.000 1.473.000 991.000 1.347.000 1.201.000
Regnskap for  Jan Ove Lotsberg
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 211.000 233.000 306.000 232.000 184.000
Driftskostnader -150.000 -145.000 -218.000 -116.000 -215.000
Driftsresultat 61.000 89.000 88.000 116.000 -30.000
Finansinntekter 0 0 0 0 6.000
Finanskostnader -129.000 -124.000 -116.000 -88.000 -146.000
Finans -129.000 -124.000 -116.000 -88.000 -140.000
Resultat før skatt -68.000 -35.000 -29.000 28.000 -171.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -68.000 -35.000 -29.000 28.000 -171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.195.000 3.906.000 3.465.000 3.107.000 2.337.000
Sum omløpsmidler 433.000 163.000 319.000 120.000 109.000
Sum eiendeler 4.628.000 4.069.000 3.784.000 3.227.000 2.446.000
Sum opptjent egenkapital 1.527.000 1.473.000 991.000 1.347.000 1.201.000
Sum egenkapital 1.527.000 1.473.000 991.000 1.347.000 1.201.000
Sum langsiktig gjeld 3.014.000 2.553.000 2.430.000 1.851.000 1.222.000
Sum kortsiktig gjeld 87.000 43.000 362.000 30.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 4.628.000 4.069.000 3.783.000 3.228.000 2.446.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.000 77.000 155.000 92.000 125.000
Andre inntekter 136.000 156.000 151.000 140.000 59.000
Driftsinntekter 211.000 233.000 306.000 232.000 184.000
Varekostnad -3.000 -12.000 -84.000 -2.000 -13.000
Lønninger -44.000 0 0 -6.000 0
Avskrivning -37.000 -42.000 -39.000 0 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -66.000 -91.000 -95.000 -108.000 -164.000
Driftskostnader -150.000 -145.000 -218.000 -116.000 -215.000
Driftsresultat 61.000 89.000 88.000 116.000 -30.000
Finansinntekter 0 0 0 0 6.000
Finanskostnader -129.000 -124.000 -116.000 -88.000 -146.000
Finans -129.000 -124.000 -116.000 -88.000 -140.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -68.000 -35.000 -29.000 28.000 -171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 72.000 68.000 82.000 82.000 82.000
Fast eiendom 3.765.000 3.468.000 2.999.000 2.640.000 1.869.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 45.000 56.000 70.000 73.000 73.000
Sum varige driftsmidler 3.810.000 3.524.000 3.070.000 2.712.000 1.941.000
Sum finansielle anleggsmidler 314.000 314.000 314.000 314.000 314.000
Sum anleggsmidler 4.195.000 3.906.000 3.465.000 3.107.000 2.337.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 22.000 213.000 97.000 28.000
Andre fordringer 373.000 104.000 16.000 11.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 37.000 90.000 12.000 73.000
Sum omløpsmidler 433.000 163.000 319.000 120.000 109.000
Sum eiendeler 4.628.000 4.069.000 3.784.000 3.227.000 2.446.000
Sum opptjent egenkapital 1.527.000 1.473.000 991.000 1.347.000 1.201.000
Sum egenkapital 1.527.000 1.473.000 991.000 1.347.000 1.201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.014.000 2.553.000 2.430.000 1.851.000 1.222.000
Leverandørgjeld 73.000 34.000 359.000 30.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 7.000 0 0 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 87.000 43.000 362.000 30.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 4.628.000 4.069.000 3.783.000 3.228.000 2.446.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 346.000 120.000 -43.000 90.000 86.000
Likviditetsgrad 1 5.0 3.8 0.9 4.0 4.7
Likviditetsgrad 2 5.0 3.8 0.9 4.1 4.8
Soliditet 33.0 36.2 26.2 41.7 49.1
Resultatgrad 28.9 38.2 28.8 50.0 -16.3
Rentedekningsgrad 0.5 0.7 0.8 1.3 -0.2
Gjeldsgrad 2.0 1.8 2.8 1.4 1.0
Total kapitalrentabilitet 1.3 2.2 2.3 3.6 -1.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex