Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jan Ivar Brustad
Juridisk navn:  Jan Ivar Brustad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90904781
Færdenveien 1 Færdenveien 1 Fax:
3514 Hønefoss 3514 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 992728965
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/29/2008
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Java Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
68.82%
Resultat  
  
279.37%
Egenkapital  
  
-694.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012
Omsetning: 1.283.000 760.000 766.000
Resultat: 239.000 63.000 375.000
Egenkapital: -310.000 -39.000 75.000
Regnskap for  Jan Ivar Brustad
Resultat 2014 2013 2012
Driftsinntekter 1.283.000 760.000 766.000
Driftskostnader -1.023.000 -674.000 -383.000
Driftsresultat 259.000 87.000 384.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -24.000 -9.000
Finans -21.000 -24.000 -9.000
Resultat før skatt 239.000 63.000 375.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 239.000 63.000 375.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 223.000 302.000 379.000
Sum omløpsmidler 57.000 60.000 50.000
Sum eiendeler 280.000 362.000 429.000
Sum opptjent egenkapital -310.000 -39.000 75.000
Sum egenkapital -310.000 -39.000 75.000
Sum langsiktig gjeld 497.000 277.000 337.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000 125.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 279.000 363.000 429.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.276.000 741.000 766.000
Andre inntekter 7.000 19.000 0
Driftsinntekter 1.283.000 760.000 766.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -478.000 -318.000 0
Avskrivning -140.000 -77.000 -87.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -405.000 -279.000 -296.000
Driftskostnader -1.023.000 -674.000 -383.000
Driftsresultat 259.000 87.000 384.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -24.000 -9.000
Finans -21.000 -24.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 239.000 63.000 375.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 183.000 262.000 339.000
Sum varige driftsmidler 183.000 262.000 339.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 40.000 40.000
Sum anleggsmidler 223.000 302.000 379.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 50.000 46.000 37.000
Andre fordringer 0 11.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.000 3.000 8.000
Sum omløpsmidler 57.000 60.000 50.000
Sum eiendeler 280.000 362.000 429.000
Sum opptjent egenkapital -310.000 -39.000 75.000
Sum egenkapital -310.000 -39.000 75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 33.000 31.000 49.000
Sum langsiktig gjeld 497.000 277.000 337.000
Leverandørgjeld 10.000 11.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 33.000 -45.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 50.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000 125.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 279.000 363.000 429.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -35.000 -65.000 33.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 2.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 3.0
Soliditet -111.1 -10.7 17.5
Resultatgrad 20.2 11.4 50.1
Rentedekningsgrad 12.3 3.6 42.7
Gjeldsgrad -1.9 -10.3 4.7
Total kapitalrentabilitet 92.8 24.0 89.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex