Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jacobs Restauranter AS
Juridisk navn:  Jacobs Restauranter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73504000
Postboks 2036 Nordreg 28/30 Fax: 73504045
7410 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 960656717
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 83
Etableringsdato: 5/3/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Heimdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.31%
Resultat  
  
-54.97%
Egenkapital  
  
14.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.778.000 20.748.000 24.244.000 28.250.000 23.861.000
Resultat: 462.000 1.026.000 2.337.000 2.047.000 1.189.000
Egenkapital: 3.160.000 2.766.000 1.957.000 185.000 355.000
Regnskap for  Jacobs Restauranter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.778.000 20.748.000 24.244.000 28.250.000 23.861.000
Driftskostnader -17.302.000 -19.670.000 -21.692.000 -25.850.000 -22.505.000
Driftsresultat 476.000 1.078.000 2.552.000 2.400.000 1.355.000
Finansinntekter 5.000 2.000 5.000 7.000 19.000
Finanskostnader -18.000 -54.000 -220.000 -360.000 -186.000
Finans -13.000 -52.000 -215.000 -353.000 -167.000
Resultat før skatt 462.000 1.026.000 2.337.000 2.047.000 1.189.000
Skattekostnad -68.000 -218.000 -565.000 -617.000 -346.000
Årsresultat 394.000 809.000 1.772.000 1.430.000 843.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.592.000 9.980.000 10.705.000 11.696.000 12.054.000
Sum omløpsmidler 4.487.000 2.394.000 2.719.000 3.008.000 2.551.000
Sum eiendeler 14.079.000 12.374.000 13.424.000 14.704.000 14.605.000
Sum opptjent egenkapital 3.060.000 2.666.000 1.857.000 85.000 255.000
Sum egenkapital 3.160.000 2.766.000 1.957.000 185.000 355.000
Sum langsiktig gjeld 840.000 841.000 3.046.000 5.986.000 7.865.000
Sum kortsiktig gjeld 10.079.000 8.767.000 8.421.000 8.532.000 6.385.000
Sum gjeld og egenkapital 14.079.000 12.374.000 13.424.000 14.703.000 14.605.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.778.000 20.748.000 23.881.000 28.245.000 23.861.000
Andre inntekter 0 0 363.000 5.000 0
Driftsinntekter 17.778.000 20.748.000 24.244.000 28.250.000 23.861.000
Varekostnad -2.880.000 -3.429.000 -4.283.000 -4.830.000 -3.947.000
Lønninger -4.606.000 -5.930.000 -6.890.000 -7.075.000 -7.705.000
Avskrivning -1.009.000 -971.000 -991.000 -1.073.000 -749.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.807.000 -9.340.000 -9.528.000 -12.872.000 -10.104.000
Driftskostnader -17.302.000 -19.670.000 -21.692.000 -25.850.000 -22.505.000
Driftsresultat 476.000 1.078.000 2.552.000 2.400.000 1.355.000
Finansinntekter 5.000 2.000 5.000 7.000 19.000
Finanskostnader -18.000 -54.000 -220.000 -360.000 -186.000
Finans -13.000 -52.000 -215.000 -353.000 -167.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.600.000 -1.200.000
Årsresultat 394.000 809.000 1.772.000 1.430.000 843.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.927.000 2.052.000 2.177.000 2.302.000 2.427.000
Maskiner anlegg 154.000 199.000 0 0 0
Driftsløsøre 7.502.000 7.704.000 8.528.000 9.394.000 9.627.000
Sum varige driftsmidler 9.583.000 9.955.000 10.705.000 11.696.000 12.054.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 25.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.592.000 9.980.000 10.705.000 11.696.000 12.054.000
Varebeholdning 524.000 458.000 502.000 633.000 565.000
Kundefordringer 211.000 233.000 242.000 338.000 344.000
Andre fordringer 246.000 263.000 283.000 338.000 266.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.505.000 1.440.000 1.692.000 1.698.000 1.375.000
Sum omløpsmidler 4.487.000 2.394.000 2.719.000 3.008.000 2.551.000
Sum eiendeler 14.079.000 12.374.000 13.424.000 14.704.000 14.605.000
Sum opptjent egenkapital 3.060.000 2.666.000 1.857.000 85.000 255.000
Sum egenkapital 3.160.000 2.766.000 1.957.000 185.000 355.000
Sum avsetninger til forpliktelser 840.000 841.000 802.000 705.000 178.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 840.000 841.000 3.046.000 5.986.000 7.865.000
Leverandørgjeld 4.040.000 4.312.000 3.213.000 2.747.000 2.144.000
Betalbar skatt 69.000 178.000 469.000 89.000 0
Skyldig offentlige avgifter 369.000 524.000 842.000 783.000 522.000
Utbytte 0 0 0 -1.600.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 5.600.000 3.752.000 3.897.000 3.313.000 2.519.000
Sum kortsiktig gjeld 10.079.000 8.767.000 8.421.000 8.532.000 6.385.000
Sum gjeld og egenkapital 14.079.000 12.374.000 13.424.000 14.703.000 14.605.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.592.000 -6.373.000 -5.702.000 -5.524.000 -3.834.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4
Soliditet 22.4 22.4 14.6 1.3 2.4
Resultatgrad 2.7 5.2 10.5 8.5 5.7
Rentedekningsgrad 26.4 2 11.6 6.7 7.4
Gjeldsgrad 3.5 3.5 5.9 78.5 40.1
Total kapitalrentabilitet 3.4 8.7 1 16.4 9.4
Signatur
18.04.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex