Ja Snekkern As
Juridisk navn:  Ja Snekkern As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tappeluftveien 551 Tappeluftveien 551 Fax:
9545 Langfjordbotn 9545 Langfjordbotn
Fylke: Kommune:
Finnmark Alta
Org.nr: 921202865
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/30/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 559.000
Resultat: 176.000
Egenkapital: 165.000
Regnskap for  Ja Snekkern As
Resultat 2018
Driftsinntekter 559.000
Driftskostnader -380.000
Driftsresultat 178.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000
Finans -3.000
Resultat før skatt 176.000
Skattekostnad -40.000
Årsresultat 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 490.000
Sum eiendeler 490.000
Sum opptjent egenkapital 135.000
Sum egenkapital 165.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 323.000
Sum gjeld og egenkapital 489.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 559.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 559.000
Varekostnad -2.000
Lønninger -348.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -30.000
Driftskostnader -380.000
Driftsresultat 178.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000
Finans -3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 204.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 286.000
Sum omløpsmidler 490.000
Sum eiendeler 490.000
Sum opptjent egenkapital 135.000
Sum egenkapital 165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 17.000
Betalbar skatt 39.000
Skyldig offentlige avgifter 235.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000
Sum kortsiktig gjeld 323.000
Sum gjeld og egenkapital 489.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 167.000
Likviditetsgrad 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5
Soliditet 33.7
Resultatgrad 31.8
Rentedekningsgrad 59.3
Gjeldsgrad 2
Total kapitalrentabilitet 36.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex