Jølster Bygg AS
Juridisk navn:  Jølster Bygg Og Interiør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57727415
Hjelmbrekkevegen 3 Hjelmbrekkevegen 3 Fax: 57727422
6847 Vassenden 6847 Vassenden
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 933532496
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 3/9/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.17%
Resultat  
  
-447.77%
Egenkapital  
  
-13.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.652.000 18.249.000 13.159.000 12.132.000 18.814.000
Resultat: -1.092.000 314.000 -947.000 -1.008.000 304.000
Egenkapital: 5.619.000 6.471.000 6.247.000 6.988.000 7.756.000
Regnskap for  Jølster Bygg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.652.000 18.249.000 13.159.000 12.132.000 18.814.000
Driftskostnader -21.569.000 -17.785.000 -13.966.000 -13.079.000 -18.413.000
Driftsresultat -917.000 464.000 -807.000 -948.000 402.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -176.000 -152.000 -141.000 -61.000 -101.000
Finans -175.000 -151.000 -140.000 -60.000 -98.000
Resultat før skatt -1.092.000 314.000 -947.000 -1.008.000 304.000
Skattekostnad 240.000 -90.000 206.000 240.000 -86.000
Årsresultat -852.000 224.000 -741.000 -768.000 218.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.299.000 1.251.000 1.399.000 1.452.000 982.000
Sum omløpsmidler 10.626.000 11.269.000 9.876.000 9.981.000 8.795.000
Sum eiendeler 11.925.000 12.520.000 11.275.000 11.433.000 9.777.000
Sum opptjent egenkapital 4.869.000 5.721.000 5.497.000 6.238.000 7.006.000
Sum egenkapital 5.619.000 6.471.000 6.247.000 6.988.000 7.756.000
Sum langsiktig gjeld 2.667.000 2.880.000 3.093.000 2.200.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.640.000 3.169.000 1.935.000 2.246.000 2.022.000
Sum gjeld og egenkapital 11.926.000 12.520.000 11.275.000 11.434.000 9.778.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.650.000 18.249.000 13.109.000 12.122.000 12.634.000
Andre inntekter 2.000 0 50.000 10.000 6.180.000
Driftsinntekter 20.652.000 18.249.000 13.159.000 12.132.000 18.814.000
Varekostnad -12.838.000 -9.656.000 -5.522.000 -5.541.000 -10.996.000
Lønninger -6.095.000 -5.834.000 -6.072.000 -5.547.000 -5.472.000
Avskrivning -300.000 -287.000 -295.000 -264.000 -221.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.336.000 -2.008.000 -2.077.000 -1.727.000 -1.724.000
Driftskostnader -21.569.000 -17.785.000 -13.966.000 -13.079.000 -18.413.000
Driftsresultat -917.000 464.000 -807.000 -948.000 402.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -176.000 -152.000 -141.000 -61.000 -101.000
Finans -175.000 -151.000 -140.000 -60.000 -98.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -852.000 224.000 -741.000 -768.000 218.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 620.000 380.000 470.000 263.000 23.000
Fast eiendom 135.000 53.000 57.000 60.000 64.000
Maskiner anlegg 237.000 353.000 438.000 570.000 702.000
Driftsløsøre 298.000 456.000 425.000 550.000 184.000
Sum varige driftsmidler 670.000 862.000 920.000 1.180.000 950.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum anleggsmidler 1.299.000 1.251.000 1.399.000 1.452.000 982.000
Varebeholdning 5.778.000 5.759.000 5.446.000 4.525.000 3.996.000
Kundefordringer 1.547.000 2.214.000 2.732.000 3.659.000 1.174.000
Andre fordringer 4.000 3.000 28.000 72.000 57.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.298.000 3.293.000 1.670.000 1.725.000 3.569.000
Sum omløpsmidler 10.626.000 11.269.000 9.876.000 9.981.000 8.795.000
Sum eiendeler 11.925.000 12.520.000 11.275.000 11.433.000 9.777.000
Sum opptjent egenkapital 4.869.000 5.721.000 5.497.000 6.238.000 7.006.000
Sum egenkapital 5.619.000 6.471.000 6.247.000 6.988.000 7.756.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.667.000 2.880.000 3.093.000 2.200.000 0
Leverandørgjeld 823.000 1.553.000 320.000 749.000 402.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 75.000
Skyldig offentlige avgifter 1.002.000 689.000 724.000 712.000 690.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.815.000 927.000 891.000 785.000 854.000
Sum kortsiktig gjeld 3.640.000 3.169.000 1.935.000 2.246.000 2.022.000
Sum gjeld og egenkapital 11.926.000 12.520.000 11.275.000 11.434.000 9.778.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.986.000 8.100.000 7.941.000 7.735.000 6.773.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.6 5.1 4.4 4.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.7 2.3 2.4 2.4
Soliditet 47.1 51.7 55.4 61.1 79.3
Resultatgrad -4.4 2.5 -6.1 -7.8 2.1
Rentedekningsgrad -5.2 3.1 -5.7 -15.5 4.0
Gjeldsgrad 1.1 0.9 0.8 0.6 0.3
Total kapitalrentabilitet -7.7 3.7 -7.1 -8.3 4.1
Signatur
17.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
21.12.2011
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex