Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jæren Hingst As
Juridisk navn:  Jæren Hingst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95757210
Borevegen 7 Borevegen 7 Fax:
4352 Kleppe 4352 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 997705580
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/15/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.12%
Resultat  
  
-11.21%
Egenkapital  
  
24.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.462.000 8.857.000 8.925.000 6.213.000 7.020.000
Resultat: 1.196.000 1.347.000 1.331.000 1.290.000 1.045.000
Egenkapital: 3.619.000 2.901.000 1.873.000 1.167.000 399.000
Regnskap for  Jæren Hingst As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.462.000 8.857.000 8.925.000 6.213.000 7.020.000
Driftskostnader -9.207.000 -7.582.000 -7.599.000 -4.921.000 -6.030.000
Driftsresultat 1.255.000 1.276.000 1.326.000 1.293.000 990.000
Finansinntekter 30.000 94.000 38.000 22.000 90.000
Finanskostnader -90.000 -23.000 -33.000 -25.000 -34.000
Finans -60.000 71.000 5.000 -3.000 56.000
Resultat før skatt 1.196.000 1.347.000 1.331.000 1.290.000 1.045.000
Skattekostnad -278.000 -319.000 -324.000 -322.000 -280.000
Årsresultat 918.000 1.028.000 1.007.000 968.000 765.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.526.000 2.197.000 1.528.000 1.110.000 871.000
Sum omløpsmidler 2.517.000 1.980.000 2.421.000 1.491.000 1.396.000
Sum eiendeler 5.043.000 4.177.000 3.949.000 2.601.000 2.267.000
Sum opptjent egenkapital 3.519.000 2.801.000 1.773.000 1.067.000 299.000
Sum egenkapital 3.619.000 2.901.000 1.873.000 1.167.000 399.000
Sum langsiktig gjeld 239.000 339.000 435.000 487.000 642.000
Sum kortsiktig gjeld 1.184.000 936.000 1.640.000 947.000 1.227.000
Sum gjeld og egenkapital 5.042.000 4.176.000 3.948.000 2.601.000 2.268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.137.000 8.840.000 8.561.000 6.047.000 6.991.000
Andre inntekter 325.000 17.000 364.000 165.000 29.000
Driftsinntekter 10.462.000 8.857.000 8.925.000 6.213.000 7.020.000
Varekostnad -6.851.000 -5.535.000 -5.457.000 -3.190.000 -4.134.000
Lønninger -1.377.000 -1.144.000 -822.000 -742.000 -756.000
Avskrivning -193.000 -148.000 -265.000 -192.000 -226.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -786.000 -755.000 -1.055.000 -797.000 -914.000
Driftskostnader -9.207.000 -7.582.000 -7.599.000 -4.921.000 -6.030.000
Driftsresultat 1.255.000 1.276.000 1.326.000 1.293.000 990.000
Finansinntekter 30.000 94.000 38.000 22.000 90.000
Finanskostnader -90.000 -23.000 -33.000 -25.000 -34.000
Finans -60.000 71.000 5.000 -3.000 56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 -300.000 -200.000 -500.000
Årsresultat 918.000 1.028.000 1.007.000 968.000 765.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 40.000 58.000 11.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 488.000 680.000 569.000 68.000 75.000
Driftsløsøre 845.000 533.000 351.000 881.000 792.000
Sum varige driftsmidler 1.332.000 1.214.000 920.000 949.000 867.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.185.000 943.000 550.000 150.000 0
Sum anleggsmidler 2.526.000 2.197.000 1.528.000 1.110.000 871.000
Varebeholdning 40.000 30.000 30.000 30.000 19.000
Kundefordringer 594.000 438.000 774.000 295.000 153.000
Andre fordringer 205.000 334.000 45.000 66.000 41.000
Sum investeringer 0 135.000 0 0 0
Kasse, bank 1.678.000 1.043.000 1.572.000 1.100.000 1.183.000
Sum omløpsmidler 2.517.000 1.980.000 2.421.000 1.491.000 1.396.000
Sum eiendeler 5.043.000 4.177.000 3.949.000 2.601.000 2.267.000
Sum opptjent egenkapital 3.519.000 2.801.000 1.773.000 1.067.000 299.000
Sum egenkapital 3.619.000 2.901.000 1.873.000 1.167.000 399.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 239.000 339.000 435.000 487.000 642.000
Leverandørgjeld 352.000 130.000 279.000 116.000 165.000
Betalbar skatt 247.000 302.000 371.000 329.000 312.000
Skyldig offentlige avgifter 84.000 111.000 153.000 54.000 63.000
Utbytte -200.000 0 -300.000 -200.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 301.000 393.000 536.000 249.000 187.000
Sum kortsiktig gjeld 1.184.000 936.000 1.640.000 947.000 1.227.000
Sum gjeld og egenkapital 5.042.000 4.176.000 3.948.000 2.601.000 2.268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.333.000 1.044.000 781.000 544.000 169.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.1 1.5 1.6 1.1
Likviditetsgrad 2 2.1 2.1 1.5 1.5 1.2
Soliditet 71.8 69.5 47.4 44.9 17.6
Resultatgrad 1 14.4 14.9 20.8 14.1
Rentedekningsgrad 13.9 55.5 40.2 51.7 31.8
Gjeldsgrad 0.4 0.4 1.1 1.2 4.7
Total kapitalrentabilitet 25.5 32.8 34.5 50.6 47.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex