Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jæder Ådne Espeland As
Juridisk navn:  Jæder Ådne Espeland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51611600
Postboks 33 Skurvemarka 5 Fax: 51611601
4339 Ålgård 4331 Ålgård
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 833598902
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 114
Etableringsdato: 1/4/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Idsø & Ravnås Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.67%
Resultat  
  
-25.87%
Egenkapital  
  
5.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 660.018.000 601.830.000 554.362.000 483.571.000 438.707.000
Resultat: 24.395.000 32.909.000 41.977.000 39.101.000 7.876.000
Egenkapital: 199.625.000 188.920.000 176.658.000 160.292.000 137.279.000
Regnskap for  Jæder Ådne Espeland As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 660.018.000 601.830.000 554.362.000 483.571.000 438.707.000
Driftskostnader -637.699.000 -574.386.000 -518.024.000 -460.209.000 -432.361.000
Driftsresultat 22.319.000 27.443.000 36.338.000 23.363.000 6.346.000
Finansinntekter 8.206.000 11.555.000 10.598.000 22.308.000 8.760.000
Finanskostnader -6.131.000 -6.089.000 -4.958.000 -6.570.000 -7.230.000
Finans 2.075.000 5.466.000 5.640.000 15.738.000 1.530.000
Resultat før skatt 24.395.000 32.909.000 41.977.000 39.101.000 7.876.000
Skattekostnad -4.691.000 -4.647.000 -10.610.000 -6.088.000 -664.000
Årsresultat 19.704.000 28.262.000 31.367.000 33.013.000 7.213.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 320.527.000 325.993.000 278.599.000 280.687.000 294.695.000
Sum omløpsmidler 110.218.000 99.178.000 106.509.000 91.284.000 69.518.000
Sum eiendeler 430.745.000 425.171.000 385.108.000 371.971.000 364.213.000
Sum opptjent egenkapital 189.624.000 178.920.000 166.658.000 150.291.000 127.279.000
Sum egenkapital 199.625.000 188.920.000 176.658.000 160.292.000 137.279.000
Sum langsiktig gjeld 148.563.000 163.112.000 127.668.000 151.123.000 167.039.000
Sum kortsiktig gjeld 82.558.000 73.138.000 80.782.000 60.556.000 59.895.000
Sum gjeld og egenkapital 430.745.000 425.170.000 385.108.000 371.970.000 364.213.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 659.838.000 601.731.000 553.257.000 483.096.000 438.707.000
Andre inntekter 180.000 98.000 1.106.000 475.000 0
Driftsinntekter 660.018.000 601.830.000 554.362.000 483.571.000 438.707.000
Varekostnad -522.007.000 -466.958.000 -426.405.000 -378.868.000 -354.285.000
Lønninger -61.337.000 -58.468.000 -52.649.000 -46.377.000 -43.146.000
Avskrivning -16.884.000 -14.509.000 -12.923.000 -13.420.000 -14.179.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.471.000 -34.451.000 -26.047.000 -21.544.000 -20.751.000
Driftskostnader -637.699.000 -574.386.000 -518.024.000 -460.209.000 -432.361.000
Driftsresultat 22.319.000 27.443.000 36.338.000 23.363.000 6.346.000
Finansinntekter 8.206.000 11.555.000 10.598.000 22.308.000 8.760.000
Finanskostnader -6.131.000 -6.089.000 -4.958.000 -6.570.000 -7.230.000
Finans 2.075.000 5.466.000 5.640.000 15.738.000 1.530.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -9.000.000 -9.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -3.000.000
Årsresultat 19.704.000 28.262.000 31.367.000 33.013.000 7.213.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 194.509.000 199.921.000 198.217.000 205.560.000 213.170.000
Maskiner anlegg 0 57.791.000 31.940.000 29.898.000 31.351.000
Driftsløsøre 57.818.000 1.764.000 2.540.000 1.645.000 2.274.000
Sum varige driftsmidler 252.327.000 259.476.000 232.696.000 237.103.000 246.796.000
Sum finansielle anleggsmidler 68.200.000 66.516.000 45.903.000 43.584.000 47.899.000
Sum anleggsmidler 320.527.000 325.993.000 278.599.000 280.687.000 294.695.000
Varebeholdning 35.620.000 33.600.000 31.144.000 26.242.000 18.681.000
Kundefordringer 63.419.000 51.214.000 61.038.000 46.205.000 41.309.000
Andre fordringer 2.959.000 2.916.000 4.730.000 2.050.000 1.795.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.220.000 2.748.000 2.596.000 10.787.000 1.733.000
Sum omløpsmidler 110.218.000 99.178.000 106.509.000 91.284.000 69.518.000
Sum eiendeler 430.745.000 425.171.000 385.108.000 371.971.000 364.213.000
Sum opptjent egenkapital 189.624.000 178.920.000 166.658.000 150.291.000 127.279.000
Sum egenkapital 199.625.000 188.920.000 176.658.000 160.292.000 137.279.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.925.000 8.003.000 7.537.000 7.175.000 5.707.000
Gjeld til kredittinstitutt 31.856.000 26.277.000 16.497.000 11.134.000 21.683.000
Sum langsiktig gjeld 148.563.000 163.112.000 127.668.000 151.123.000 167.039.000
Leverandørgjeld 21.833.000 20.495.000 24.548.000 23.520.000 23.263.000
Betalbar skatt 3.770.000 4.902.000 10.314.000 4.620.000 0
Skyldig offentlige avgifter 6.075.000 5.418.000 5.629.000 4.187.000 4.172.000
Utbytte -9.000.000 -9.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 10.024.000 7.045.000 8.793.000 7.096.000 7.778.000
Sum kortsiktig gjeld 82.558.000 73.138.000 80.782.000 60.556.000 59.895.000
Sum gjeld og egenkapital 430.745.000 425.170.000 385.108.000 371.970.000 364.213.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.660.000 26.040.000 25.727.000 30.728.000 9.623.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.3 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 1.1 0.9
Soliditet 46.3 44.4 45.9 43.1 37.7
Resultatgrad 3.4 4.6 6.6 4.8 1.4
Rentedekningsgrad 3.6 4.5 7.3 3.6 2.1
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.2 1.3 1.7
Total kapitalrentabilitet 7.1 9.2 12.2 12.3 4.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex