Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
It Vision AS
Juridisk navn:  It Vision AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48994646
Olsvikmarken 98 Olsvikmarken 98 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989289810
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/2/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bergen Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.26%
Resultat  
  
80.14%
Egenkapital  
  
-16.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 484.000 639.000 632.000 1.028.000 220.000
Resultat: -28.000 -141.000 41.000 405.000 172.000
Egenkapital: 143.000 171.000 313.000 283.000 -53.000
Regnskap for  It Vision AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 484.000 639.000 632.000 1.028.000 220.000
Driftskostnader -511.000 -781.000 -593.000 -624.000 -47.000
Driftsresultat -27.000 -142.000 40.000 403.000 172.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 2.000 2.000 0
Resultat før skatt -28.000 -141.000 41.000 405.000 172.000
Skattekostnad 0 0 -11.000 -69.000 0
Årsresultat -28.000 -141.000 30.000 336.000 172.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 35.000 17.000 0 0
Sum omløpsmidler 663.000 782.000 912.000 796.000 327.000
Sum eiendeler 690.000 817.000 929.000 796.000 327.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 71.000 213.000 183.000 -153.000
Sum egenkapital 143.000 171.000 313.000 283.000 -53.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 546.000 646.000 616.000 513.000 380.000
Sum gjeld og egenkapital 689.000 817.000 929.000 796.000 327.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 471.000 632.000 632.000 1.024.000 212.000
Andre inntekter 13.000 7.000 0 4.000 8.000
Driftsinntekter 484.000 639.000 632.000 1.028.000 220.000
Varekostnad -178.000 -264.000 -249.000 -261.000 -27.000
Lønninger -248.000 -287.000 -229.000 -212.000 0
Avskrivning -8.000 -6.000 -1.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -77.000 -224.000 -114.000 -151.000 -20.000
Driftskostnader -511.000 -781.000 -593.000 -624.000 -47.000
Driftsresultat -27.000 -142.000 40.000 403.000 172.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 2.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 -141.000 30.000 336.000 172.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 35.000 17.000 0 0
Sum varige driftsmidler 27.000 35.000 17.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 35.000 17.000 0 0
Varebeholdning 0 0 6.000 0 0
Kundefordringer 138.000 233.000 340.000 135.000 65.000
Andre fordringer 0 0 14.000 42.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 525.000 549.000 553.000 619.000 261.000
Sum omløpsmidler 663.000 782.000 912.000 796.000 327.000
Sum eiendeler 690.000 817.000 929.000 796.000 327.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 71.000 213.000 183.000 -153.000
Sum egenkapital 143.000 171.000 313.000 283.000 -53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 57.000 42.000 65.000 17.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 11.000 69.000 0
Skyldig offentlige avgifter 55.000 69.000 46.000 58.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 434.000 534.000 494.000 369.000 340.000
Sum kortsiktig gjeld 546.000 646.000 616.000 513.000 380.000
Sum gjeld og egenkapital 689.000 817.000 929.000 796.000 327.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 117.000 136.000 296.000 283.000 -53.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.5 1.6 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.5 1.6 0.9
Soliditet 20.8 20.9 33.7 35.6 -16.2
Resultatgrad -5.6 -22.2 6.3 39.2 78.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.8 3.8 2 1.8 -7.2
Total kapitalrentabilitet -3.9 -17.3 4.5 50.9 52.6
Signatur
09.12.2019
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex