Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Isovator AS
Juridisk navn:  Isovator AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32250960
Horgenveien 227 Horgenveien 227 Fax: 32250969
3303 Hokksund 3303 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 974273845
Aksjekapital: 630.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/18/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Vingman As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.63%
Resultat  
  
-120.87%
Egenkapital  
  
-4.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 24.415.000 18.271.000 15.038.000 12.882.000 18.316.000
Resultat: -482.000 2.310.000 1.297.000 -422.000 1.988.000
Egenkapital: 14.647.000 15.298.000 9.884.000 8.874.000 9.229.000
Regnskap for  Isovator AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 24.415.000 18.271.000 15.038.000 12.882.000 18.316.000
Driftskostnader -23.683.000 -16.010.000 -13.799.000 -13.397.000 -16.562.000
Driftsresultat 731.000 2.261.000 1.239.000 -516.000 1.754.000
Finansinntekter 66.000 62.000 70.000 103.000 305.000
Finanskostnader -1.278.000 -14.000 -13.000 -9.000 -72.000
Finans -1.212.000 48.000 57.000 94.000 233.000
Resultat før skatt -482.000 2.310.000 1.297.000 -422.000 1.988.000
Skattekostnad -169.000 -525.000 -287.000 67.000 -545.000
Årsresultat -651.000 1.785.000 1.010.000 -355.000 1.443.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.008.000 9.773.000 4.485.000 4.942.000 4.843.000
Sum omløpsmidler 19.046.000 19.063.000 17.131.000 13.138.000 13.878.000
Sum eiendeler 32.054.000 28.836.000 21.616.000 18.080.000 18.721.000
Sum opptjent egenkapital 10.417.000 11.068.000 9.284.000 8.274.000 8.629.000
Sum egenkapital 14.647.000 15.298.000 9.884.000 8.874.000 9.229.000
Sum langsiktig gjeld 22.000 205.000 59.000 0 79.000
Sum kortsiktig gjeld 17.385.000 13.333.000 11.673.000 9.206.000 9.414.000
Sum gjeld og egenkapital 32.054.000 28.836.000 21.616.000 18.080.000 18.722.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.415.000 18.271.000 15.038.000 12.882.000 18.316.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 24.415.000 18.271.000 15.038.000 12.882.000 18.316.000
Varekostnad -2.320.000 -2.085.000 -1.330.000 -347.000 -335.000
Lønninger -12.649.000 -8.520.000 -8.221.000 -8.108.000 -8.135.000
Avskrivning -1.830.000 -1.239.000 -1.038.000 -1.216.000 -1.187.000
Nedskrivning -933.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.951.000 -4.166.000 -3.210.000 -3.726.000 -6.905.000
Driftskostnader -23.683.000 -16.010.000 -13.799.000 -13.397.000 -16.562.000
Driftsresultat 731.000 2.261.000 1.239.000 -516.000 1.754.000
Finansinntekter 66.000 62.000 70.000 103.000 305.000
Finanskostnader -1.278.000 -14.000 -13.000 -9.000 -72.000
Finans -1.212.000 48.000 57.000 94.000 233.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -651.000 1.785.000 1.010.000 -355.000 1.443.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 643.000 761.000 830.000 838.000 603.000
Maskiner anlegg 4.489.000 1.188.000 245.000 363.000 471.000
Driftsløsøre 3.877.000 7.823.000 3.409.000 3.741.000 3.769.000
Sum varige driftsmidler 9.008.000 9.773.000 4.485.000 4.942.000 4.843.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.008.000 9.773.000 4.485.000 4.942.000 4.843.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.860.000 6.252.000 4.367.000 3.940.000 3.909.000
Andre fordringer 5.342.000 7.532.000 326.000 5.268.000 245.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.844.000 5.278.000 12.438.000 3.930.000 9.724.000
Sum omløpsmidler 19.046.000 19.063.000 17.131.000 13.138.000 13.878.000
Sum eiendeler 32.054.000 28.836.000 21.616.000 18.080.000 18.721.000
Sum opptjent egenkapital 10.417.000 11.068.000 9.284.000 8.274.000 8.629.000
Sum egenkapital 14.647.000 15.298.000 9.884.000 8.874.000 9.229.000
Sum avsetninger til forpliktelser 22.000 205.000 59.000 0 79.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.100.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.000 205.000 59.000 0 79.000
Leverandørgjeld 1.023.000 1.083.000 240.000 257.000 567.000
Betalbar skatt 0 379.000 228.000 0 575.000
Skyldig offentlige avgifter 1.989.000 858.000 714.000 628.000 609.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.373.000 11.012.000 9.391.000 8.321.000 7.663.000
Sum kortsiktig gjeld 17.385.000 13.333.000 11.673.000 9.206.000 9.414.000
Sum gjeld og egenkapital 32.054.000 28.836.000 21.616.000 18.080.000 18.722.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.661.000 5.730.000 5.458.000 3.932.000 4.464.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1.5 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 1.5 1.4 1.5
Soliditet 45.7 53.1 45.7 49.1 49.3
Resultatgrad 3 12.4 8.2 9.6
Rentedekningsgrad 0.6 161.5 95.3 -57.3 28.6
Gjeldsgrad 1.2 0.9 1.2 1 1.0
Total kapitalrentabilitet 2.5 8.1 6.1 -2.3 11.0
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex