Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Isonor Industrier As
Juridisk navn:  Isonor Industrier As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51716200
Kjørbekkdalen 12A Kjørbekkdalen 12A Fax:
3735 Skien 3735 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 921418817
Aksjekapital: 10.100.000 NOK
Antall ansatte: 134
Etableringsdato: 11/1/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Egeland Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.46%
Resultat  
  
-62.06%
Egenkapital  
  
14.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 147.076.000 169.954.000 221.843.000 349.929.000 600.258.000
Resultat: 5.634.000 14.850.000 -103.000 677.000 -23.585.000
Egenkapital: 21.697.000 18.950.000 10.100.000 11.981.000 21.375.000
Regnskap for  Isonor Industrier As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 147.076.000 169.954.000 221.843.000 349.929.000 600.258.000
Driftskostnader -141.875.000 -154.750.000 -222.219.000 -348.237.000 -622.623.000
Driftsresultat 5.200.000 15.205.000 -376.000 1.692.000 -22.364.000
Finansinntekter 567.000 69.000 1.765.000 2.392.000 3.294.000
Finanskostnader -133.000 -424.000 -1.492.000 -3.407.000 -4.515.000
Finans 434.000 -355.000 273.000 -1.015.000 -1.221.000
Resultat før skatt 5.634.000 14.850.000 -103.000 677.000 -23.585.000
Skattekostnad 141.000 1.079.000 -47.000 -10.071.000 -4.158.000
Årsresultat 5.775.000 15.929.000 -150.000 -9.393.000 -27.743.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.900.000 2.505.000 3.800.000 6.922.000 21.663.000
Sum omløpsmidler 36.436.000 55.501.000 45.407.000 85.471.000 140.712.000
Sum eiendeler 45.336.000 58.006.000 49.207.000 92.393.000 162.375.000
Sum opptjent egenkapital 7.484.000 5.238.000 0 -23.098.000 -13.704.000
Sum egenkapital 21.697.000 18.950.000 10.100.000 11.981.000 21.375.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 989.000 1.440.000
Sum kortsiktig gjeld 23.639.000 39.056.000 39.107.000 79.423.000 139.560.000
Sum gjeld og egenkapital 45.336.000 58.006.000 49.207.000 92.393.000 162.375.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 146.990.000 163.757.000 220.118.000 349.618.000 599.949.000
Andre inntekter 85.000 6.196.000 1.726.000 311.000 309.000
Driftsinntekter 147.076.000 169.954.000 221.843.000 349.929.000 600.258.000
Varekostnad -36.739.000 -38.706.000 -71.398.000 -122.171.000 -317.344.000
Lønninger -81.806.000 -90.881.000 -123.280.000 -189.163.000 -263.044.000
Avskrivning -1.247.000 -1.826.000 -2.811.000 -5.083.000 -5.548.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.083.000 -23.337.000 -24.730.000 -31.820.000 -36.687.000
Driftskostnader -141.875.000 -154.750.000 -222.219.000 -348.237.000 -622.623.000
Driftsresultat 5.200.000 15.205.000 -376.000 1.692.000 -22.364.000
Finansinntekter 567.000 69.000 1.765.000 2.392.000 3.294.000
Finanskostnader -133.000 -424.000 -1.492.000 -3.407.000 -4.515.000
Finans 434.000 -355.000 273.000 -1.015.000 -1.221.000
Konsernbidrag -642.000 -4.691.000 0 0 0
Utbytte -2.888.000 -6.000.000 -1.732.000 0 0
Årsresultat 5.775.000 15.929.000 -150.000 -9.393.000 -27.743.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 689.000 856.000 0 0 10.798.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.890.000 1.648.000 3.800.000 6.922.000 10.724.000
Sum varige driftsmidler 1.890.000 1.648.000 3.800.000 6.922.000 10.724.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.321.000 0 0 0 142.000
Sum anleggsmidler 8.900.000 2.505.000 3.800.000 6.922.000 21.663.000
Varebeholdning 492.000 392.000 1.168.000 1.322.000 1.745.000
Kundefordringer 20.267.000 42.454.000 21.569.000 70.793.000 106.260.000
Andre fordringer 1.664.000 1.737.000 962.000 6.786.000 6.608.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.013.000 10.918.000 21.709.000 6.570.000 26.099.000
Sum omløpsmidler 36.436.000 55.501.000 45.407.000 85.471.000 140.712.000
Sum eiendeler 45.336.000 58.006.000 49.207.000 92.393.000 162.375.000
Sum opptjent egenkapital 7.484.000 5.238.000 0 -23.098.000 -13.704.000
Sum egenkapital 21.697.000 18.950.000 10.100.000 11.981.000 21.375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 989.000 1.440.000
Leverandørgjeld 3.123.000 11.230.000 4.042.000 21.022.000 66.018.000
Betalbar skatt 0 0 0 303.000 3.948.000
Skyldig offentlige avgifter 6.838.000 8.794.000 9.492.000 19.186.000 20.004.000
Utbytte -2.888.000 -6.000.000 -1.732.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.791.000 13.032.000 23.842.000 38.913.000 49.589.000
Sum kortsiktig gjeld 23.639.000 39.056.000 39.107.000 79.423.000 139.560.000
Sum gjeld og egenkapital 45.336.000 58.006.000 49.207.000 92.393.000 162.375.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.797.000 16.445.000 6.300.000 6.048.000 1.152.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.2 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.1 1.1 1.0
Soliditet 47.9 32.7 20.5 1 13.2
Resultatgrad 3.5 8.9 -0.2 0.5 -3.7
Rentedekningsgrad 39.1 35.9 -0.3 0.5 -4.2
Gjeldsgrad 1.1 2.1 3.9 6.7 6.6
Total kapitalrentabilitet 12.7 26.3 2.8 4.4 -11.7
Signatur
21.06.2021
SIGNATUR
RAJALEHTO ILARI JUHANI
Prokurister
21.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex