Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Intertanko
Juridisk navn:  Intertanko
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22122640
Postboks 761 Sentrum Nedre Vollgate 4 Fax: 22122641
0106 Oslo 158 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 941303102
Aksjekapital: 9.274.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/21/1970
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.5%
Resultat  
  
-63.6%
Egenkapital  
  
-3.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.100.000 6.455.000 7.259.000 6.972.000 7.084.000
Resultat: -391.000 -239.000 1.508.000 661.000 1.089.000
Egenkapital: 11.902.000 12.292.000 12.532.000 11.024.000 10.363.000
Regnskap for  Intertanko
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.100.000 6.455.000 7.259.000 6.972.000 7.084.000
Driftskostnader -6.677.000 -6.752.000 -6.039.000 -6.027.000 -5.921.000
Driftsresultat -578.000 -296.000 1.221.000 946.000 1.162.000
Finansinntekter 202.000 184.000 303.000 26.000 12.000
Finanskostnader -15.000 -128.000 -16.000 -311.000 -85.000
Finans 187.000 56.000 287.000 -285.000 -73.000
Resultat før skatt -391.000 -239.000 1.508.000 661.000 1.089.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -391.000 -239.000 1.508.000 661.000 1.089.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 176.000 217.000 262.000 265.000 16.000
Sum omløpsmidler 12.026.000 12.384.000 12.623.000 11.146.000 10.808.000
Sum eiendeler 12.202.000 12.601.000 12.885.000 11.411.000 10.824.000
Sum opptjent egenkapital 11.902.000 12.292.000 12.532.000 11.024.000 10.363.000
Sum egenkapital 11.902.000 12.292.000 12.532.000 11.024.000 10.363.000
Sum langsiktig gjeld 301.000 308.000 354.000 387.000 461.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 12.203.000 12.600.000 12.886.000 11.411.000 10.824.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.100.000 6.455.000 7.259.000 6.972.000 7.084.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.100.000 6.455.000 7.259.000 6.972.000 7.084.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.069.000 -3.044.000 -2.634.000 -2.737.000 -2.757.000
Avskrivning -65.000 -59.000 -65.000 -52.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.543.000 -3.649.000 -3.340.000 -3.238.000 -3.151.000
Driftskostnader -6.677.000 -6.752.000 -6.039.000 -6.027.000 -5.921.000
Driftsresultat -578.000 -296.000 1.221.000 946.000 1.162.000
Finansinntekter 202.000 184.000 303.000 26.000 12.000
Finanskostnader -15.000 -128.000 -16.000 -311.000 -85.000
Finans 187.000 56.000 287.000 -285.000 -73.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -391.000 -239.000 1.508.000 661.000 1.089.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 176.000 217.000 262.000 265.000 16.000
Sum varige driftsmidler 176.000 217.000 262.000 265.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 176.000 217.000 262.000 265.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 446.000 151.000 387.000 152.000 261.000
Andre fordringer 326.000 345.000 364.000 248.000 354.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.255.000 11.887.000 11.872.000 10.746.000 10.193.000
Sum omløpsmidler 12.026.000 12.384.000 12.623.000 11.146.000 10.808.000
Sum eiendeler 12.202.000 12.601.000 12.885.000 11.411.000 10.824.000
Sum opptjent egenkapital 11.902.000 12.292.000 12.532.000 11.024.000 10.363.000
Sum egenkapital 11.902.000 12.292.000 12.532.000 11.024.000 10.363.000
Sum avsetninger til forpliktelser 301.000 308.000 354.000 387.000 461.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 301.000 308.000 354.000 387.000 461.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 12.203.000 12.600.000 12.886.000 11.411.000 10.824.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.026.000 12.384.000 12.623.000 11.146.000 10.808.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 97.5 97.6 97.3 96.6 95.7
Resultatgrad -9.5 -4.6 16.8 13.6 16.4
Rentedekningsgrad -38.5 -2.3 76.3 3 13.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.1 -0.9 11.8 8.5 10.8
Signatur
26.12.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
05.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex