Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
International School Of Stavanger
Juridisk navn:  International School Of Stavanger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51554300
Treskeveien 3 Treskeveien 3 Fax: 51554301
4043 Hafrsfjord 4043 Hafrsfjord
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 960496671
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 175
Etableringsdato: 12/31/1966
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.61%
Resultat  
  
91.69%
Egenkapital  
  
-2.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 95.553.000 94.977.000 111.499.000 122.827.000 136.344.000
Resultat: -818.000 -9.846.000 2.447.000 -926.000 3.581.000
Egenkapital: 34.273.000 35.091.000 44.937.000 42.490.000 43.416.000
Regnskap for  International School Of Stavanger
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 95.553.000 94.977.000 111.499.000 122.827.000 136.344.000
Driftskostnader -96.672.000 -105.063.000 -109.423.000 -110.384.000 -118.637.000
Driftsresultat -1.119.000 -10.086.000 2.076.000 -1.494.000 2.709.000
Finansinntekter 365.000 325.000 460.000 689.000 999.000
Finanskostnader -64.000 -86.000 -90.000 -121.000 -127.000
Finans 301.000 239.000 370.000 568.000 872.000
Resultat før skatt -818.000 -9.846.000 2.447.000 -926.000 3.581.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -818.000 -9.846.000 2.447.000 -926.000 3.581.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.537.000 27.560.000 33.168.000 38.828.000 44.504.000
Sum omløpsmidler 59.258.000 56.379.000 64.497.000 68.049.000 72.549.000
Sum eiendeler 81.795.000 83.939.000 97.665.000 106.877.000 117.053.000
Sum opptjent egenkapital 33.773.000 34.591.000 44.437.000 0 0
Sum egenkapital 34.273.000 35.091.000 44.937.000 42.490.000 43.416.000
Sum langsiktig gjeld 4.120.000 5.549.000 6.977.000 8.406.000 12.583.000
Sum kortsiktig gjeld 43.402.000 43.300.000 45.751.000 55.982.000 61.054.000
Sum gjeld og egenkapital 81.795.000 83.940.000 97.665.000 106.878.000 117.053.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 91.295.000 90.103.000 106.600.000 116.911.000 129.092.000
Andre inntekter 4.257.000 4.874.000 4.899.000 5.915.000 7.252.000
Driftsinntekter 95.553.000 94.977.000 111.499.000 122.827.000 136.344.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -72.402.000 -78.389.000 -83.536.000 -94.555.000 -100.654.000
Avskrivning -7.040.000 -8.226.000 -25.362.000 -8.458.000 -8.692.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.230.000 -18.448.000 -525.000 -7.371.000 -9.291.000
Driftskostnader -96.672.000 -105.063.000 -109.423.000 -110.384.000 -118.637.000
Driftsresultat -1.119.000 -10.086.000 2.076.000 -1.494.000 2.709.000
Finansinntekter 365.000 325.000 460.000 689.000 999.000
Finanskostnader -64.000 -86.000 -90.000 -121.000 -127.000
Finans 301.000 239.000 370.000 568.000 872.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -818.000 -9.846.000 2.447.000 -926.000 3.581.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 46.000 79.000 0 0 0
Fast eiendom 20.666.000 24.438.000 29.179.000 33.750.000 39.245.000
Maskiner anlegg 0 0 1.295.000 0 0
Driftsløsøre 1.649.000 2.863.000 2.539.000 2.110.000 2.720.000
Sum varige driftsmidler 22.316.000 27.301.000 33.013.000 38.658.000 44.223.000
Sum finansielle anleggsmidler 176.000 181.000 155.000 170.000 281.000
Sum anleggsmidler 22.537.000 27.560.000 33.168.000 38.828.000 44.504.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.838.000 6.796.000 5.139.000 4.835.000 5.437.000
Andre fordringer 1.250.000 2.133.000 1.497.000 1.701.000 1.718.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 50.170.000 47.450.000 57.861.000 61.513.000 65.393.000
Sum omløpsmidler 59.258.000 56.379.000 64.497.000 68.049.000 72.549.000
Sum eiendeler 81.795.000 83.939.000 97.665.000 106.877.000 117.053.000
Sum opptjent egenkapital 33.773.000 34.591.000 44.437.000 0 0
Sum egenkapital 34.273.000 35.091.000 44.937.000 42.490.000 43.416.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 8.406.000 12.583.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.120.000 5.549.000 6.977.000 8.406.000 12.583.000
Leverandørgjeld 514.000 2.278.000 1.261.000 1.050.000 553.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.538.000 5.814.000 6.264.000 6.559.000 7.886.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.350.000 35.208.000 38.226.000 10.471.000 8.252.000
Sum kortsiktig gjeld 43.402.000 43.300.000 45.751.000 55.982.000 61.054.000
Sum gjeld og egenkapital 81.795.000 83.940.000 97.665.000 106.878.000 117.053.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.856.000 13.079.000 18.746.000 12.067.000 11.495.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.4 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.4 1.3 1.2
Soliditet 41.9 41.8 4 39.8 37.1
Resultatgrad -1.2 -10.6 1.9 -1.2 2.0
Rentedekningsgrad -17.5 -117.3 23.1 -6.7 29.2
Gjeldsgrad 1.4 1.4 1.2 1.5 1.7
Total kapitalrentabilitet -0.9 -11.6 2.6 -0.8 3.2
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE. DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex