Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Intec Pumper AS
Juridisk navn:  Intec Pumper AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64970700
Kongeveien 220 Kongev 220 Fax: 64970701
1407 Vinterbro 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 858454662
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 9/6/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pedersen & Skogholt AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.27%
Resultat  
  
13.11%
Egenkapital  
  
19.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 102.268.000 94.458.000 103.440.000 92.046.000 72.626.000
Resultat: 11.853.000 10.479.000 11.971.000 12.704.000 8.889.000
Egenkapital: 19.203.000 16.019.000 22.965.000 21.635.000 18.111.000
Regnskap for  Intec Pumper AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 102.268.000 94.458.000 103.440.000 92.046.000 72.626.000
Driftskostnader -90.303.000 -83.703.000 -91.327.000 -79.218.000 -63.635.000
Driftsresultat 11.965.000 10.755.000 12.114.000 12.828.000 8.991.000
Finansinntekter 55.000 193.000 61.000 51.000 60.000
Finanskostnader -167.000 -469.000 -204.000 -175.000 -162.000
Finans -112.000 -276.000 -143.000 -124.000 -102.000
Resultat før skatt 11.853.000 10.479.000 11.971.000 12.704.000 8.889.000
Skattekostnad -2.669.000 -2.425.000 -2.881.000 -3.179.000 -2.413.000
Årsresultat 9.184.000 8.054.000 9.090.000 9.524.000 6.476.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.401.000 6.598.000 8.023.000 9.682.000 5.459.000
Sum omløpsmidler 42.102.000 47.531.000 47.278.000 38.822.000 33.516.000
Sum eiendeler 48.503.000 54.129.000 55.301.000 48.504.000 38.975.000
Sum opptjent egenkapital 18.453.000 15.269.000 22.215.000 20.885.000 17.361.000
Sum egenkapital 19.203.000 16.019.000 22.965.000 21.635.000 18.111.000
Sum langsiktig gjeld 3.014.000 3.574.000 4.171.000 3.531.000 2.643.000
Sum kortsiktig gjeld 26.286.000 34.537.000 28.165.000 23.338.000 18.220.000
Sum gjeld og egenkapital 48.503.000 54.130.000 55.301.000 48.504.000 38.974.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 100.391.000 93.479.000 102.363.000 91.676.000 72.370.000
Andre inntekter 1.877.000 979.000 1.077.000 370.000 256.000
Driftsinntekter 102.268.000 94.458.000 103.440.000 92.046.000 72.626.000
Varekostnad -53.340.000 -50.885.000 -58.031.000 -51.547.000 -41.116.000
Lønninger -24.419.000 -21.664.000 -22.238.000 -18.340.000 -13.983.000
Avskrivning -2.015.000 -2.150.000 -2.064.000 -1.763.000 -1.671.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.529.000 -9.004.000 -8.994.000 -7.568.000 -6.865.000
Driftskostnader -90.303.000 -83.703.000 -91.327.000 -79.218.000 -63.635.000
Driftsresultat 11.965.000 10.755.000 12.114.000 12.828.000 8.991.000
Finansinntekter 55.000 193.000 61.000 51.000 60.000
Finanskostnader -167.000 -469.000 -204.000 -175.000 -162.000
Finans -112.000 -276.000 -143.000 -124.000 -102.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -6.000.000 -15.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000
Årsresultat 9.184.000 8.054.000 9.090.000 9.524.000 6.476.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 320.000 36.000 0 0 50.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.955.000 6.437.000 7.897.000 6.309.000 5.313.000
Sum varige driftsmidler 5.955.000 6.437.000 7.897.000 6.309.000 5.313.000
Sum finansielle anleggsmidler 126.000 126.000 126.000 3.373.000 96.000
Sum anleggsmidler 6.401.000 6.598.000 8.023.000 9.682.000 5.459.000
Varebeholdning 16.957.000 16.313.000 14.515.000 10.467.000 10.433.000
Kundefordringer 12.525.000 15.376.000 18.044.000 18.514.000 10.369.000
Andre fordringer 78.000 12.000 286.000 198.000 193.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.542.000 15.830.000 14.433.000 9.643.000 12.521.000
Sum omløpsmidler 42.102.000 47.531.000 47.278.000 38.822.000 33.516.000
Sum eiendeler 48.503.000 54.129.000 55.301.000 48.504.000 38.975.000
Sum opptjent egenkapital 18.453.000 15.269.000 22.215.000 20.885.000 17.361.000
Sum egenkapital 19.203.000 16.019.000 22.965.000 21.635.000 18.111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 44.000 7.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.014.000 3.574.000 4.171.000 3.531.000 2.643.000
Leverandørgjeld 7.462.000 6.876.000 8.310.000 6.721.000 5.522.000
Betalbar skatt 2.953.000 2.505.000 2.821.000 3.122.000 2.533.000
Skyldig offentlige avgifter 6.880.000 6.005.000 6.249.000 5.028.000 4.466.000
Utbytte -6.000.000 -15.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.991.000 4.151.000 2.784.000 2.467.000 1.699.000
Sum kortsiktig gjeld 26.286.000 34.537.000 28.165.000 23.338.000 18.220.000
Sum gjeld og egenkapital 48.503.000 54.130.000 55.301.000 48.504.000 38.974.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.816.000 12.994.000 19.113.000 15.484.000 15.296.000
Likviditetsgrad 1 1 1.4 1.7 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 1 0.9 1.2 1.2 1.3
Soliditet 39.6 29.6 41.5 44.6 46.5
Resultatgrad 11.7 11.4 11.7 13.9 12.4
Rentedekningsgrad 71.6 22.9 59.4 73.3 55.9
Gjeldsgrad 1.5 2.4 1.4 1.2 1.2
Total kapitalrentabilitet 24.8 20.2 2 26.6 23.2
Signatur
24.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.01.2020
PROKURA HVER FOR SEG
HELLEM OLE ANDRE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex