Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Institutt For Energiteknikk
Juridisk navn:  Institutt For Energiteknikk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63806000
Postboks 40 Instituttveien 18 Fax: 63801502
2027 Kjeller 2007 Kjeller
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 959432538
Aksjekapital: 18.000.000 NOK
Antall ansatte: 670
Etableringsdato: 9/25/1953
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.24%
Resultat  
  
119.2%
Egenkapital  
  
16.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.071.969.000 1.074.583.000 942.715.000 945.808.000 993.570.000
Resultat: 47.174.000 21.521.000 -25.644.000 33.472.000 264.507.000
Egenkapital: 339.296.000 292.121.000 270.598.000 318.282.000 284.810.000
Regnskap for  Institutt For Energiteknikk
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.071.969.000 1.074.583.000 942.715.000 945.808.000 993.570.000
Driftskostnader -1.026.377.000 -1.052.912.000 -966.858.000 -922.853.000 -731.103.000
Driftsresultat 45.592.000 21.671.000 -24.143.000 22.955.000 262.467.000
Finansinntekter 3.482.000 1.675.000 1.644.000 17.532.000 8.450.000
Finanskostnader -1.900.000 -1.825.000 -3.145.000 -7.015.000 -6.410.000
Finans 1.582.000 -150.000 -1.501.000 10.517.000 2.040.000
Resultat før skatt 47.174.000 21.521.000 -25.644.000 33.472.000 264.507.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 47.174.000 21.521.000 -25.644.000 33.472.000 264.507.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 242.114.000 239.684.000 259.553.000 260.092.000 243.941.000
Sum omløpsmidler 503.193.000 342.465.000 302.550.000 294.292.000 342.123.000
Sum eiendeler 745.307.000 582.149.000 562.103.000 554.384.000 586.064.000
Sum opptjent egenkapital 321.296.000 274.121.000 252.598.000 0 266.810.000
Sum egenkapital 339.296.000 292.121.000 270.598.000 318.282.000 284.810.000
Sum langsiktig gjeld 1.737.000 0 0 0 37.638.000
Sum kortsiktig gjeld 404.274.000 290.028.000 291.503.000 236.102.000 263.616.000
Sum gjeld og egenkapital 745.307.000 582.149.000 562.101.000 554.384.000 586.064.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.070.530.000 1.072.490.000 939.979.000 702.573.000 989.623.000
Andre inntekter 1.439.000 2.093.000 2.736.000 243.235.000 3.947.000
Driftsinntekter 1.071.969.000 1.074.583.000 942.715.000 945.808.000 993.570.000
Varekostnad -62.938.000 -70.350.000 -70.399.000 0 -273.064.000
Lønninger -598.513.000 -575.914.000 -554.070.000 -555.987.000 -334.600.000
Avskrivning -22.468.000 -25.539.000 -23.433.000 -27.753.000 -22.023.000
Nedskrivning -6.235.000 -15.566.000 0 0 0
Andre driftskostnader -336.223.000 -365.543.000 -318.956.000 -339.113.000 -101.416.000
Driftskostnader -1.026.377.000 -1.052.912.000 -966.858.000 -922.853.000 -731.103.000
Driftsresultat 45.592.000 21.671.000 -24.143.000 22.955.000 262.467.000
Finansinntekter 3.482.000 1.675.000 1.644.000 17.532.000 8.450.000
Finanskostnader -1.900.000 -1.825.000 -3.145.000 -7.015.000 -6.410.000
Finans 1.582.000 -150.000 -1.501.000 10.517.000 2.040.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 47.174.000 21.521.000 -25.644.000 33.472.000 264.507.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 141.257.000 152.592.000 162.411.000 163.055.000 170.166.000
Maskiner anlegg 66.266.000 42.854.000 7.017.000 32.972.000 5.473.000
Driftsløsøre 0 6.709.000 54.362.000 20.064.000 27.371.000
Sum varige driftsmidler 207.523.000 202.155.000 223.790.000 222.632.000 218.004.000
Sum finansielle anleggsmidler 34.591.000 37.529.000 35.763.000 37.460.000 25.937.000
Sum anleggsmidler 242.114.000 239.684.000 259.553.000 260.092.000 243.941.000
Varebeholdning 32.816.000 39.387.000 41.257.000 37.187.000 30.744.000
Kundefordringer 184.942.000 184.656.000 186.521.000 126.632.000 127.472.000
Andre fordringer 6.485.000 4.740.000 35.287.000 46.104.000 54.373.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 278.950.000 113.682.000 39.485.000 84.369.000 129.534.000
Sum omløpsmidler 503.193.000 342.465.000 302.550.000 294.292.000 342.123.000
Sum eiendeler 745.307.000 582.149.000 562.103.000 554.384.000 586.064.000
Sum opptjent egenkapital 321.296.000 274.121.000 252.598.000 0 266.810.000
Sum egenkapital 339.296.000 292.121.000 270.598.000 318.282.000 284.810.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.737.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.737.000 0 0 0 37.638.000
Leverandørgjeld 70.953.000 59.913.000 69.908.000 69.958.000 56.617.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 58.423.000 55.398.000 68.964.000 44.123.000 96.255.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 274.898.000 174.717.000 152.631.000 122.021.000 110.744.000
Sum kortsiktig gjeld 404.274.000 290.028.000 291.503.000 236.102.000 263.616.000
Sum gjeld og egenkapital 745.307.000 582.149.000 562.101.000 554.384.000 586.064.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 98.919.000 52.437.000 11.047.000 58.190.000 78.507.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1 0.9 1.1 1.2
Soliditet 45.5 50.2 48.1 57.4 48.6
Resultatgrad 4.3 2 -2.6 2.4 26.4
Rentedekningsgrad 2 11.9 -7.7 3.3 42.3
Gjeldsgrad 1.2 1 1.1 0.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 6.6 4 7.3 46.2
Signatur
06.10.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER NESTLEDER SAMMEN MED ETT STYREMEDLEM.
Prokurister
06.10.2016
ADMINISTRERENDE DIREKTØR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex