Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inspirasjon Forlag AS
Juridisk navn:  Inspirasjon Forlag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69361860
Postboks 17 Rolvsøyveien 205 Fax: 69361061
1720 Greåker 1617 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 819045402
Aksjekapital: 734.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 9/1/1977 1
Foretakstype: AS
Revisor: Plankebyen Revisjon V/ Roy Egil Johansen
Utvikling:
Omsetning  
  
31.11%
Resultat  
  
479.79%
Egenkapital  
  
18.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.589.000 16.466.000 17.766.000 17.055.000 15.343.000
Resultat: 1.119.000 193.000 737.000 621.000 747.000
Egenkapital: 5.468.000 4.616.000 4.474.000 3.927.000 3.482.000
Regnskap for  Inspirasjon Forlag AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.589.000 16.466.000 17.766.000 17.055.000 15.343.000
Driftskostnader -20.388.000 -16.211.000 -16.911.000 -16.385.000 -14.563.000
Driftsresultat 1.200.000 255.000 855.000 670.000 781.000
Finansinntekter 8.000 6.000 1.000 8.000 24.000
Finanskostnader -89.000 -69.000 -119.000 -57.000 -57.000
Finans -81.000 -63.000 -118.000 -49.000 -33.000
Resultat før skatt 1.119.000 193.000 737.000 621.000 747.000
Skattekostnad -267.000 -52.000 -190.000 -176.000 -206.000
Årsresultat 853.000 141.000 547.000 445.000 541.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 652.000 482.000 484.000 501.000 693.000
Sum omløpsmidler 8.468.000 6.598.000 6.899.000 7.285.000 6.443.000
Sum eiendeler 9.120.000 7.080.000 7.383.000 7.786.000 7.136.000
Sum opptjent egenkapital 4.734.000 3.882.000 3.740.000 3.193.000 2.748.000
Sum egenkapital 5.468.000 4.616.000 4.474.000 3.927.000 3.482.000
Sum langsiktig gjeld 426.000 128.000 1.038.000 1.747.000 299.000
Sum kortsiktig gjeld 3.226.000 2.337.000 1.870.000 2.111.000 3.355.000
Sum gjeld og egenkapital 9.120.000 7.081.000 7.382.000 7.785.000 7.136.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.575.000 16.466.000 17.766.000 17.055.000 15.330.000
Andre inntekter 14.000 0 0 0 13.000
Driftsinntekter 21.589.000 16.466.000 17.766.000 17.055.000 15.343.000
Varekostnad -10.624.000 -7.755.000 -7.793.000 -6.502.000 -4.989.000
Lønninger -4.542.000 -4.137.000 -4.215.000 -4.809.000 -4.478.000
Avskrivning -235.000 -148.000 -109.000 -144.000 -120.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.987.000 -4.171.000 -4.794.000 -4.930.000 -4.976.000
Driftskostnader -20.388.000 -16.211.000 -16.911.000 -16.385.000 -14.563.000
Driftsresultat 1.200.000 255.000 855.000 670.000 781.000
Finansinntekter 8.000 6.000 1.000 8.000 24.000
Finanskostnader -89.000 -69.000 -119.000 -57.000 -57.000
Finans -81.000 -63.000 -118.000 -49.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 853.000 141.000 547.000 445.000 541.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 44.000 47.000 55.000 56.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 566.000 390.000 400.000 357.000 501.000
Sum varige driftsmidler 566.000 390.000 400.000 357.000 501.000
Sum finansielle anleggsmidler 37.000 49.000 36.000 89.000 136.000
Sum anleggsmidler 652.000 482.000 484.000 501.000 693.000
Varebeholdning 4.445.000 3.558.000 3.816.000 3.512.000 2.749.000
Kundefordringer 2.235.000 1.685.000 1.722.000 1.273.000 1.193.000
Andre fordringer 422.000 412.000 436.000 320.000 297.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.366.000 942.000 925.000 2.180.000 2.204.000
Sum omløpsmidler 8.468.000 6.598.000 6.899.000 7.285.000 6.443.000
Sum eiendeler 9.120.000 7.080.000 7.383.000 7.786.000 7.136.000
Sum opptjent egenkapital 4.734.000 3.882.000 3.740.000 3.193.000 2.748.000
Sum egenkapital 5.468.000 4.616.000 4.474.000 3.927.000 3.482.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 426.000 128.000 1.038.000 1.747.000 299.000
Leverandørgjeld 1.572.000 1.209.000 901.000 899.000 791.000
Betalbar skatt 272.000 48.000 183.000 175.000 197.000
Skyldig offentlige avgifter 934.000 687.000 359.000 577.000 543.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 448.000 392.000 427.000 460.000 1.825.000
Sum kortsiktig gjeld 3.226.000 2.337.000 1.870.000 2.111.000 3.355.000
Sum gjeld og egenkapital 9.120.000 7.081.000 7.382.000 7.785.000 7.136.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.242.000 4.261.000 5.029.000 5.174.000 3.088.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.8 3.7 3.5 1.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.6 1.8 1.2
Soliditet 6 65.2 60.6 50.4 48.8
Resultatgrad 5.6 1.5 4.8 3.9 5.1
Rentedekningsgrad 13.5 3.7 7.2 11.9 14.1
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.6 1.0 1.0
Total kapitalrentabilitet 13.2 3.7 11.6 8.7 11.3
Signatur
02.10.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex