Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Innvik Rekneskapsservice AS
Juridisk navn:  Innvik Rekneskapsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57876677
Postboks 3 Vagstadbygget Fax: 57876687
6794 Innvik 6793 Innvik
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 841317602
Aksjekapital: 225.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 10/29/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.94%
Resultat  
  
90.27%
Egenkapital  
  
24.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.431.000 3.301.000 3.224.000 3.122.000 2.814.000
Resultat: 352.000 185.000 199.000 176.000 78.000
Egenkapital: 1.182.000 952.000 745.000 697.000 669.000
Regnskap for  Innvik Rekneskapsservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.431.000 3.301.000 3.224.000 3.122.000 2.814.000
Driftskostnader -3.086.000 -3.121.000 -3.029.000 -2.950.000 -2.744.000
Driftsresultat 345.000 179.000 196.000 174.000 71.000
Finansinntekter 8.000 6.000 6.000 4.000 7.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 7.000 5.000 4.000 2.000 6.000
Resultat før skatt 352.000 185.000 199.000 176.000 78.000
Skattekostnad -77.000 -44.000 -49.000 -46.000 -22.000
Årsresultat 275.000 141.000 150.000 130.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 188.000 201.000 101.000 130.000 126.000
Sum omløpsmidler 1.891.000 1.471.000 1.781.000 1.766.000 1.388.000
Sum eiendeler 2.079.000 1.672.000 1.882.000 1.896.000 1.514.000
Sum opptjent egenkapital 582.000 352.000 204.000 156.000 127.000
Sum egenkapital 1.182.000 952.000 745.000 697.000 669.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 897.000 719.000 1.136.000 1.199.000 846.000
Sum gjeld og egenkapital 2.079.000 1.671.000 1.881.000 1.896.000 1.514.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.431.000 3.301.000 3.219.000 3.123.000 2.782.000
Andre inntekter 0 0 6.000 0 32.000
Driftsinntekter 3.431.000 3.301.000 3.224.000 3.122.000 2.814.000
Varekostnad 0 0 -1.000 -6.000 -1.000
Lønninger -2.341.000 -2.347.000 -2.320.000 -2.189.000 -2.082.000
Avskrivning -17.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -728.000 -755.000 -689.000 -736.000 -642.000
Driftskostnader -3.086.000 -3.121.000 -3.029.000 -2.950.000 -2.744.000
Driftsresultat 345.000 179.000 196.000 174.000 71.000
Finansinntekter 8.000 6.000 6.000 4.000 7.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 7.000 5.000 4.000 2.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -45.000 -23.000 -102.000 -102.000 -102.000
Årsresultat 275.000 141.000 150.000 130.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 30.000 27.000 28.000 39.000 16.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 52.000 71.000 90.000 108.000
Sum varige driftsmidler 36.000 52.000 71.000 90.000 108.000
Sum finansielle anleggsmidler 122.000 122.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 188.000 201.000 101.000 130.000 126.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 736.000 997.000 973.000 941.000 799.000
Andre fordringer 5.000 4.000 5.000 279.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.151.000 469.000 803.000 546.000 584.000
Sum omløpsmidler 1.891.000 1.471.000 1.781.000 1.766.000 1.388.000
Sum eiendeler 2.079.000 1.672.000 1.882.000 1.896.000 1.514.000
Sum opptjent egenkapital 582.000 352.000 204.000 156.000 127.000
Sum egenkapital 1.182.000 952.000 745.000 697.000 669.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 45.000 57.000 36.000 28.000
Betalbar skatt 81.000 43.000 38.000 68.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 429.000 223.000 291.000 359.000 222.000
Utbytte -45.000 -23.000 -102.000 -102.000 -102.000
Annen kortsiktig gjeld 370.000 409.000 749.000 736.000 479.000
Sum kortsiktig gjeld 897.000 719.000 1.136.000 1.199.000 846.000
Sum gjeld og egenkapital 2.079.000 1.671.000 1.881.000 1.896.000 1.514.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 994.000 752.000 645.000 567.000 542.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2 1.6 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 2.1 2 1.6 1.5 1.7
Soliditet 56.9 5 39.6 36.8 44.2
Resultatgrad 10.1 5.4 6.1 5.6 2.5
Rentedekningsgrad 3 1 9 8 78.0
Gjeldsgrad 0.8 0.8 1.5 1.7 1.3
Total kapitalrentabilitet 1 11.1 10.7 9.4 5.1
Signatur
10.05.2010
STYRETS FORMANN.
Prokurister
10.05.2010
ANDERS OLAV VALAKER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex