Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Innherredsferja AS
Juridisk navn:  Innherredsferja AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73890700
c/o Kjell Arne Reitan Leilighet 13 Gunnlaug Ormstunges gate 3 Sjøgata 31 Fax: 73890750
7600 Levanger 7600 Levanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 812978942
Aksjekapital: 278.500 NOK
Etableringsdato: 5/10/1957
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ernst & Young As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.06%
Resultat  
  
-33.87%
Egenkapital  
  
-2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 183.000 218.000 332.000 155.000 108.000
Resultat: 41.000 62.000 82.000 -1.000 -85.000
Egenkapital: 1.326.000 1.353.000 1.306.000 1.242.000 1.238.000
Regnskap for  Innherredsferja AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 183.000 218.000 332.000 155.000 108.000
Driftskostnader -152.000 -162.000 -253.000 -159.000 -197.000
Driftsresultat 32.000 57.000 79.000 -4.000 -88.000
Finansinntekter 9.000 5.000 4.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 5.000 4.000 3.000 4.000
Resultat før skatt 41.000 62.000 82.000 -1.000 -85.000
Skattekostnad -67.000 -15.000 -18.000 5.000 38.000
Årsresultat -26.000 47.000 64.000 4.000 -47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 625.000 743.000 833.000 937.000 1.041.000
Sum omløpsmidler 810.000 748.000 647.000 515.000 508.000
Sum eiendeler 1.435.000 1.491.000 1.480.000 1.452.000 1.549.000
Sum opptjent egenkapital 1.048.000 1.074.000 1.027.000 963.000 959.000
Sum egenkapital 1.326.000 1.353.000 1.306.000 1.242.000 1.238.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 40.000 108.000 193.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 138.000 135.000 103.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 1.436.000 1.491.000 1.481.000 1.453.000 1.550.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 183.000 218.000 332.000 155.000 108.000
Driftsinntekter 183.000 218.000 332.000 155.000 108.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -58.000 -149.000 -55.000 -93.000
Driftskostnader -152.000 -162.000 -253.000 -159.000 -197.000
Driftsresultat 32.000 57.000 79.000 -4.000 -88.000
Finansinntekter 9.000 5.000 4.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 5.000 4.000 3.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 47.000 64.000 4.000 -47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 13.000 0 0 0
Fast eiendom 625.000 729.000 833.000 937.000 1.041.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 625.000 729.000 833.000 937.000 1.041.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 625.000 743.000 833.000 937.000 1.041.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 14.000 0 0 160.000
Andre fordringer 21.000 18.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 789.000 716.000 647.000 515.000 348.000
Sum omløpsmidler 810.000 748.000 647.000 515.000 508.000
Sum eiendeler 1.435.000 1.491.000 1.480.000 1.452.000 1.549.000
Sum opptjent egenkapital 1.048.000 1.074.000 1.027.000 963.000 959.000
Sum egenkapital 1.326.000 1.353.000 1.306.000 1.242.000 1.238.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 40.000 108.000 193.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 40.000 108.000 193.000
Leverandørgjeld 13.000 11.000 0 0 0
Betalbar skatt 54.000 68.000 85.000 81.000 81.000
Skyldig offentlige avgifter 35.000 48.000 49.000 23.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 11.000 0 0 20.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 138.000 135.000 103.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 1.436.000 1.491.000 1.481.000 1.453.000 1.550.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 701.000 610.000 512.000 412.000 389.000
Likviditetsgrad 1 7.4 5.4 4.8 5 4.3
Likviditetsgrad 2 7.4 5.4 4.8 5 4.3
Soliditet 92.4 90.7 88.2 85.5 79.9
Resultatgrad 17.5 26.1 23.8 -2.6 -81.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 2.9 4.2 5.6 -0.1 -5.4
Signatur
03.02.2020
FORMANN ELLER NESTFORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FORENING.
Prokurister
03.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex