Inkognitogate 22 AS
Juridisk navn:  Inkognitogate 22 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865999
V/Obos Eiendomsforvaltning As Postboks 6668 St.Olavs Plass C/O Obos Eiendomsforvaltning As Hammersborg Torg 1 Fax: 22865976
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 933709787
Aksjekapital: 173.500 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/21/1927
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.6%
Resultat  
  
1305%
Egenkapital  
  
17.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.098.000 1.030.000 1.060.000 1.034.000 916.000
Resultat: 241.000 -20.000 404.000 428.000 190.000
Egenkapital: 1.615.000 1.374.000 1.394.000 990.000 562.000
Regnskap for  Inkognitogate 22 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.098.000 1.030.000 1.060.000 1.034.000 916.000
Driftskostnader -879.000 -1.067.000 -671.000 -618.000 -735.000
Driftsresultat 219.000 -38.000 389.000 415.000 180.000
Finansinntekter 22.000 18.000 15.000 12.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 22.000 18.000 15.000 12.000 9.000
Resultat før skatt 241.000 -20.000 404.000 428.000 190.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 241.000 -20.000 404.000 428.000 190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000
Sum omløpsmidler 1.297.000 1.327.000 1.025.000 688.000 309.000
Sum eiendeler 1.757.000 1.787.000 1.485.000 1.148.000 769.000
Sum opptjent egenkapital 1.441.000 1.200.000 1.220.000 816.000 389.000
Sum egenkapital 1.615.000 1.374.000 1.394.000 990.000 562.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 142.000 414.000 92.000 159.000 207.000
Sum gjeld og egenkapital 1.757.000 1.788.000 1.486.000 1.149.000 770.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.098.000 1.030.000 1.060.000 1.034.000 916.000
Driftsinntekter 1.098.000 1.030.000 1.060.000 1.034.000 916.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -98.000 -116.000 -124.000 -101.000 -132.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -781.000 -951.000 -547.000 -517.000 -603.000
Driftskostnader -879.000 -1.067.000 -671.000 -618.000 -735.000
Driftsresultat 219.000 -38.000 389.000 415.000 180.000
Finansinntekter 22.000 18.000 15.000 12.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 22.000 18.000 15.000 12.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 241.000 -20.000 404.000 428.000 190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 24.000 0 0 17.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.273.000 1.327.000 1.025.000 671.000 309.000
Sum omløpsmidler 1.297.000 1.327.000 1.025.000 688.000 309.000
Sum eiendeler 1.757.000 1.787.000 1.485.000 1.148.000 769.000
Sum opptjent egenkapital 1.441.000 1.200.000 1.220.000 816.000 389.000
Sum egenkapital 1.615.000 1.374.000 1.394.000 990.000 562.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 64.000 325.000 6.000 53.000 83.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 16.000 13.000 10.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 73.000 73.000 95.000 113.000
Sum kortsiktig gjeld 142.000 414.000 92.000 159.000 207.000
Sum gjeld og egenkapital 1.757.000 1.788.000 1.486.000 1.149.000 770.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.155.000 913.000 933.000 529.000 102.000
Likviditetsgrad 1 9.1 3.2 11.1 4.3 1.5
Likviditetsgrad 2 9.1 3.2 11.1 4.3 1.5
Soliditet 91.9 76.8 93.8 86.2 73.1
Resultatgrad 19.9 -3.7 36.7 40.1 19.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.1 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 13.7 -1.1 27.2 37.2 24.6
Signatur
29.06.2017
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex