Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ingeniørfirmaet Viking AS
Juridisk navn:  Ingeniørfirmaet Viking AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22207178
Ingeniørfirmaet Viking As Solvikveien 28A Storgata 38 Fax: 22116420
1363 Høvik 182 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 817192912
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/18/1943
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørn Birkeland Revisjon & Regnskap As
Regnskapsfører: Inger Kristin Høland
Utvikling:
Omsetning  
  
-73.71%
Resultat  
  
1723.88%
Egenkapital  
  
938.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.169.000 4.447.000 5.821.000 5.734.000 6.335.000
Resultat: 1.222.000 67.000 564.000 -119.000 289.000
Egenkapital: 675.000 65.000 47.000 -750.000 -626.000
Regnskap for  Ingeniørfirmaet Viking AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.169.000 4.447.000 5.821.000 5.734.000 6.335.000
Driftskostnader 8.000 -4.392.000 -5.218.000 -5.827.000 -6.024.000
Driftsresultat 1.177.000 55.000 603.000 -93.000 311.000
Finansinntekter 119.000 28.000 0 0 39.000
Finanskostnader -73.000 -17.000 -39.000 -27.000 -60.000
Finans 46.000 11.000 -39.000 -27.000 -21.000
Resultat før skatt 1.222.000 67.000 564.000 -119.000 289.000
Skattekostnad -612.000 -49.000 -167.000 -5.000 -148.000
Årsresultat 610.000 18.000 397.000 -124.000 141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 280.000 612.000 795.000 1.055.000 962.000
Sum omløpsmidler 838.000 483.000 1.450.000 1.125.000 1.233.000
Sum eiendeler 1.118.000 1.095.000 2.245.000 2.180.000 2.195.000
Sum opptjent egenkapital -325.000 -935.000 -953.000 -1.350.000 -1.226.000
Sum egenkapital 675.000 65.000 47.000 -750.000 -626.000
Sum langsiktig gjeld 315.000 0 131.000 247.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 1.030.000 2.068.000 2.683.000 2.681.000
Sum gjeld og egenkapital 1.118.000 1.095.000 2.246.000 2.180.000 2.195.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 887.000 4.087.000 5.821.000 5.734.000 6.320.000
Andre inntekter 282.000 360.000 0 0 15.000
Driftsinntekter 1.169.000 4.447.000 5.821.000 5.734.000 6.335.000
Varekostnad 4.000 -1.008.000 -1.469.000 -1.719.000 -1.895.000
Lønninger -157.000 -2.307.000 -2.581.000 -2.953.000 -2.892.000
Avskrivning -35.000 -43.000 -93.000 -87.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 196.000 -923.000 -1.021.000 -1.041.000 -1.112.000
Driftskostnader 8.000 -4.392.000 -5.218.000 -5.827.000 -6.024.000
Driftsresultat 1.177.000 55.000 603.000 -93.000 311.000
Finansinntekter 119.000 28.000 0 0 39.000
Finanskostnader -73.000 -17.000 -39.000 -27.000 -60.000
Finans 46.000 11.000 -39.000 -27.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 610.000 18.000 397.000 -124.000 141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 612.000 661.000 828.000 833.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 280.000 0 134.000 227.000 129.000
Sum varige driftsmidler 280.000 0 134.000 227.000 129.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 280.000 612.000 795.000 1.055.000 962.000
Varebeholdning 0 0 376.000 473.000 532.000
Kundefordringer 68.000 205.000 833.000 342.000 337.000
Andre fordringer 733.000 30.000 119.000 139.000 194.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 248.000 123.000 171.000 170.000
Sum omløpsmidler 838.000 483.000 1.450.000 1.125.000 1.233.000
Sum eiendeler 1.118.000 1.095.000 2.245.000 2.180.000 2.195.000
Sum opptjent egenkapital -325.000 -935.000 -953.000 -1.350.000 -1.226.000
Sum egenkapital 675.000 65.000 47.000 -750.000 -626.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 315.000 0 131.000 247.000 140.000
Leverandørgjeld 36.000 276.000 1.000.000 1.222.000 1.321.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 60.000 307.000 495.000 335.000 325.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 447.000 573.000 1.126.000 1.035.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 1.030.000 2.068.000 2.683.000 2.681.000
Sum gjeld og egenkapital 1.118.000 1.095.000 2.246.000 2.180.000 2.195.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 710.000 -547.000 -618.000 -1.558.000 -1.448.000
Likviditetsgrad 1 6.5 0.5 0.7 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 6.5 0.5 0.5 0.2 0.3
Soliditet 60.4 5.9 2.1 -34.4 -28.5
Resultatgrad 100.7 1.2 10.4 -1.6 4.9
Rentedekningsgrad 16.1 3.2 15.5 -3.4 5.8
Gjeldsgrad 0.7 15.8 46.8 -3.9 -4.5
Total kapitalrentabilitet 115.9 7.6 26.8 -4.3 15.9
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.01.2020
PROKURA HVER FOR SEG
JONASSEN TOM CHRISTIAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex