Ingeniørfirmaet Svendsen & Co As
Juridisk navn:  Ingeniørfirmaet Svendsen & Co As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69973000
Surfellingen 2 Surfellingen 2 Fax: 69102131
1739 Borgenhaugen 1739 Borgenhaugen
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 975950530
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 11/1/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.29%
Resultat  
  
-6.9%
Egenkapital  
  
13.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.014.000 12.941.000 12.208.000 10.687.000 10.209.000
Resultat: 2.198.000 2.361.000 2.566.000 2.602.000 1.838.000
Egenkapital: 1.754.000 1.540.000 1.720.000 1.171.000 562.000
Regnskap for  Ingeniørfirmaet Svendsen & Co As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.014.000 12.941.000 12.208.000 10.687.000 10.209.000
Driftskostnader -11.827.000 -10.571.000 -9.659.000 -8.083.000 -8.377.000
Driftsresultat 2.187.000 2.370.000 2.549.000 2.605.000 1.832.000
Finansinntekter 15.000 18.000 38.000 31.000 22.000
Finanskostnader -5.000 -27.000 -22.000 -34.000 -17.000
Finans 10.000 -9.000 16.000 -3.000 5.000
Resultat før skatt 2.198.000 2.361.000 2.566.000 2.602.000 1.838.000
Skattekostnad -483.000 -542.000 -617.000 -593.000 -558.000
Årsresultat 1.714.000 1.819.000 1.949.000 2.009.000 1.280.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 590.000 1.178.000 1.570.000 1.947.000 1.410.000
Sum omløpsmidler 5.571.000 4.877.000 4.235.000 3.619.000 2.994.000
Sum eiendeler 6.161.000 6.055.000 5.805.000 5.566.000 4.404.000
Sum opptjent egenkapital 1.654.000 1.440.000 1.620.000 1.071.000 462.000
Sum egenkapital 1.754.000 1.540.000 1.720.000 1.171.000 562.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 315.000 395.000 512.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.406.000 4.200.000 3.690.000 3.883.000 3.842.000
Sum gjeld og egenkapital 6.162.000 6.055.000 5.805.000 5.566.000 4.404.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.014.000 12.941.000 12.208.000 10.687.000 10.209.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.014.000 12.941.000 12.208.000 10.687.000 10.209.000
Varekostnad -1.322.000 -1.300.000 -1.031.000 -973.000 -1.204.000
Lønninger -8.435.000 -7.482.000 -6.865.000 -5.614.000 -5.669.000
Avskrivning -74.000 -182.000 -189.000 -133.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.996.000 -1.607.000 -1.574.000 -1.363.000 -1.457.000
Driftskostnader -11.827.000 -10.571.000 -9.659.000 -8.083.000 -8.377.000
Driftsresultat 2.187.000 2.370.000 2.549.000 2.605.000 1.832.000
Finansinntekter 15.000 18.000 38.000 31.000 22.000
Finanskostnader -5.000 -27.000 -22.000 -34.000 -17.000
Finans 10.000 -9.000 16.000 -3.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -2.000.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.200.000
Årsresultat 1.714.000 1.819.000 1.949.000 2.009.000 1.280.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 21.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 198.000 741.000 824.000 918.000 85.000
Sum varige driftsmidler 198.000 741.000 824.000 918.000 85.000
Sum finansielle anleggsmidler 393.000 437.000 726.000 1.030.000 1.325.000
Sum anleggsmidler 590.000 1.178.000 1.570.000 1.947.000 1.410.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.372.000 3.090.000 3.636.000 2.719.000 2.613.000
Andre fordringer 412.000 163.000 59.000 97.000 92.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.788.000 1.623.000 540.000 804.000 289.000
Sum omløpsmidler 5.571.000 4.877.000 4.235.000 3.619.000 2.994.000
Sum eiendeler 6.161.000 6.055.000 5.805.000 5.566.000 4.404.000
Sum opptjent egenkapital 1.654.000 1.440.000 1.620.000 1.071.000 462.000
Sum egenkapital 1.754.000 1.540.000 1.720.000 1.171.000 562.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 25.000 0 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 477.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 315.000 395.000 512.000 0
Leverandørgjeld 199.000 260.000 159.000 285.000 181.000
Betalbar skatt 507.000 496.000 642.000 588.000 502.000
Skyldig offentlige avgifter 1.441.000 1.289.000 1.288.000 1.086.000 1.016.000
Utbytte -1.500.000 -2.000.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 760.000 655.000 600.000 524.000 466.000
Sum kortsiktig gjeld 4.406.000 4.200.000 3.690.000 3.883.000 3.842.000
Sum gjeld og egenkapital 6.162.000 6.055.000 5.805.000 5.566.000 4.404.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.165.000 677.000 545.000 -264.000 -848.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.1 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 0.9 0.8
Soliditet 28.5 25.4 29.6 2 12.8
Resultatgrad 15.6 18.3 20.9 24.4 17.9
Rentedekningsgrad 437.4 87.8 115.9 76.6 109.1
Gjeldsgrad 2.5 2.9 2.4 3.8 6.8
Total kapitalrentabilitet 35.7 39.4 44.6 47.4 42.1
Signatur
01.02.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.02.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex