Ingeniør Stein Knutsen AS
Juridisk navn:  Ingeniør Stein Knutsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55191020
Janaflaten 10 Janaflaten 10 Fax: 55191080
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 951172693
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 1/17/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.5%
Resultat  
  
66.41%
Egenkapital  
  
-26.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 71.526.000 70.470.000 73.869.000 77.132.000 59.952.000
Resultat: -3.706.000 -11.034.000 -5.383.000 -4.536.000 -9.348.000
Egenkapital: -17.668.000 -13.962.000 1.668.000 959.000 -17.000
Regnskap for  Ingeniør Stein Knutsen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 71.526.000 70.470.000 73.869.000 77.132.000 59.952.000
Driftskostnader -75.127.000 -80.552.000 -79.115.000 -81.570.000 -68.953.000
Driftsresultat -3.600.000 -10.083.000 -5.246.000 -4.438.000 -9.002.000
Finansinntekter 25.000 50.000 255.000 160.000 172.000
Finanskostnader -130.000 -1.001.000 -393.000 -258.000 -517.000
Finans -105.000 -951.000 -138.000 -98.000 -345.000
Resultat før skatt -3.706.000 -11.034.000 -5.383.000 -4.536.000 -9.348.000
Skattekostnad 0 -4.596.000 1.092.000 987.000 2.322.000
Årsresultat -3.706.000 -15.630.000 -4.291.000 -3.549.000 -7.025.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.104.000 2.203.000 6.369.000 3.889.000 2.924.000
Sum omløpsmidler 20.747.000 22.638.000 25.595.000 28.772.000 16.408.000
Sum eiendeler 22.851.000 24.841.000 31.964.000 32.661.000 19.332.000
Sum opptjent egenkapital -18.268.000 -14.562.000 1.068.000 759.000 -217.000
Sum egenkapital -17.668.000 -13.962.000 1.668.000 959.000 -17.000
Sum langsiktig gjeld 1.403.000 600.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 39.116.000 38.203.000 30.296.000 31.702.000 19.349.000
Sum gjeld og egenkapital 22.851.000 24.841.000 31.964.000 32.661.000 19.332.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.526.000 70.470.000 73.869.000 75.366.000 59.952.000
Andre inntekter 0 0 0 1.766.000 0
Driftsinntekter 71.526.000 70.470.000 73.869.000 77.132.000 59.952.000
Varekostnad -26.316.000 -28.773.000 -27.014.000 -33.270.000 -38.483.000
Lønninger -36.905.000 -40.901.000 -40.006.000 -36.628.000 -19.294.000
Avskrivning -347.000 -404.000 -321.000 -184.000 -136.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.559.000 -10.474.000 -11.774.000 -11.488.000 -11.040.000
Driftskostnader -75.127.000 -80.552.000 -79.115.000 -81.570.000 -68.953.000
Driftsresultat -3.600.000 -10.083.000 -5.246.000 -4.438.000 -9.002.000
Finansinntekter 25.000 50.000 255.000 160.000 172.000
Finanskostnader -130.000 -1.001.000 -393.000 -258.000 -517.000
Finans -105.000 -951.000 -138.000 -98.000 -345.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.706.000 -15.630.000 -4.291.000 -3.549.000 -7.025.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 4.596.000 3.504.000 2.517.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.104.000 2.203.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 1.773.000 385.000 407.000
Sum varige driftsmidler 2.104.000 2.203.000 1.773.000 385.000 407.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.104.000 2.203.000 6.369.000 3.889.000 2.924.000
Varebeholdning 1.069.000 1.188.000 1.762.000 1.353.000 2.594.000
Kundefordringer 7.271.000 12.879.000 13.523.000 20.465.000 7.239.000
Andre fordringer 4.906.000 7.516.000 333.000 1.112.000 1.445.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.501.000 1.055.000 4.333.000 5.842.000 5.130.000
Sum omløpsmidler 20.747.000 22.638.000 25.595.000 28.772.000 16.408.000
Sum eiendeler 22.851.000 24.841.000 31.964.000 32.661.000 19.332.000
Sum opptjent egenkapital -18.268.000 -14.562.000 1.068.000 759.000 -217.000
Sum egenkapital -17.668.000 -13.962.000 1.668.000 959.000 -17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.403.000 600.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.616.000 23.933.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.403.000 600.000 0 0 0
Leverandørgjeld 698.000 2.503.000 2.092.000 6.603.000 7.156.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.032.000 7.213.000 8.043.000 6.117.000 4.573.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.771.000 4.555.000 14.927.000 18.982.000 7.620.000
Sum kortsiktig gjeld 39.116.000 38.203.000 30.296.000 31.702.000 19.349.000
Sum gjeld og egenkapital 22.851.000 24.841.000 31.964.000 32.661.000 19.332.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.369.000 -15.565.000 -4.701.000 -2.930.000 -2.941.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.8 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.8 0.9 0.8
Soliditet -77.3 -56.2 5.2 2.9 -0.1
Resultatgrad -14.3 -7.1 -5.8 -15.0
Rentedekningsgrad -27.7 -10.1 -13.3 -17.2 -17.1
Gjeldsgrad -2.3 -2.8 18.2 33.1 -1138.2
Total kapitalrentabilitet -15.6 -40.4 -15.6 -13.1 -45.7
Signatur
25.05.2020
SIGNATUR
PANAIT EUGENIA
Prokurister
25.05.2020
PROKURA
IVERSEN HANS-PETTER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex