Ing. Torstein Ryghaug A.s
Juridisk navn:  Ing. Torstein Ryghaug A.s
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90027274
Aksel Nilsens Veg 13 Aksel Nilsens Veg 13 Fax: 73963663
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 946306584
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/4/1988 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.58%
Resultat  
  
-88.83%
Egenkapital  
  
-45.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 452.000 879.000 854.000 1.109.000 619.000
Resultat: 45.000 403.000 488.000 436.000 118.000
Egenkapital: 434.000 799.000 2.941.000 2.479.000 2.138.000
Regnskap for  Ing. Torstein Ryghaug A.s
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 452.000 879.000 854.000 1.109.000 619.000
Driftskostnader -417.000 -714.000 -770.000 -727.000 -555.000
Driftsresultat 36.000 166.000 84.000 382.000 64.000
Finansinntekter 10.000 260.000 405.000 55.000 54.000
Finanskostnader -1.000 -23.000 -1.000 -1.000 0
Finans 9.000 237.000 404.000 54.000 54.000
Resultat før skatt 45.000 403.000 488.000 436.000 118.000
Skattekostnad -10.000 -45.000 -26.000 -95.000 -32.000
Årsresultat 35.000 358.000 462.000 341.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.250.000 1.341.000 3.513.000 3.131.000 2.528.000
Sum eiendeler 1.250.000 1.341.000 3.513.000 3.131.000 2.528.000
Sum opptjent egenkapital 334.000 0 2.841.000 2.379.000 0
Sum egenkapital 434.000 799.000 2.941.000 2.479.000 2.138.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 815.000 541.000 572.000 652.000 389.000
Sum gjeld og egenkapital 1.249.000 1.340.000 3.513.000 3.131.000 2.527.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 452.000 879.000 854.000 1.109.000 619.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 452.000 879.000 854.000 1.109.000 619.000
Varekostnad -20.000 -10.000 -46.000 -32.000 -10.000
Lønninger -269.000 -535.000 -546.000 -522.000 -379.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -128.000 -169.000 -178.000 -173.000 -166.000
Driftskostnader -417.000 -714.000 -770.000 -727.000 -555.000
Driftsresultat 36.000 166.000 84.000 382.000 64.000
Finansinntekter 10.000 260.000 405.000 55.000 54.000
Finanskostnader -1.000 -23.000 -1.000 -1.000 0
Finans 9.000 237.000 404.000 54.000 54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 358.000 462.000 341.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 71.000 120.000 100.000 493.000 87.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 204.000 296.000 296.000
Kasse, bank 1.179.000 1.221.000 3.209.000 2.342.000 2.145.000
Sum omløpsmidler 1.250.000 1.341.000 3.513.000 3.131.000 2.528.000
Sum eiendeler 1.250.000 1.341.000 3.513.000 3.131.000 2.528.000
Sum opptjent egenkapital 334.000 0 2.841.000 2.379.000 0
Sum egenkapital 434.000 799.000 2.941.000 2.479.000 2.138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 646.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 2.000 0 0
Betalbar skatt 10.000 45.000 26.000 95.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 159.000 204.000 164.000 204.000 75.000
Utbytte -400.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 291.000 380.000 352.000 282.000
Sum kortsiktig gjeld 815.000 541.000 572.000 652.000 389.000
Sum gjeld og egenkapital 1.249.000 1.340.000 3.513.000 3.131.000 2.527.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 435.000 800.000 2.941.000 2.479.000 2.139.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.5 6.1 4.8 6.5
Likviditetsgrad 2 1.5 2.5 6.1 4.8 6.5
Soliditet 34.7 59.6 83.7 79.2 84.6
Resultatgrad 8 18.9 9.8 34.4 10.3
Rentedekningsgrad 3 7.2 8 3
Gjeldsgrad 1.9 0.7 0.2 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 3.7 31.8 13.9 1 4.7
Signatur
05.12.2011
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex