Ing Odd Bakketun AS
Juridisk navn:  Ing Odd Bakketun AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56512188
Postboks 238 Regimentsvegen 211 Fax: 56510344
5702 Voss 5705 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 952708597
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/1/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Statsautoriserte Revisorer Klyve & S
Utvikling:
Omsetning  
  
43.75%
Resultat  
  
97.06%
Egenkapital  
  
18.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 115.000 80.000 116.000 1.208.000 1.686.000
Resultat: 67.000 34.000 -48.000 -318.000 -212.000
Egenkapital: 433.000 366.000 332.000 380.000 680.000
Regnskap for  Ing Odd Bakketun AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 115.000 80.000 116.000 1.208.000 1.686.000
Driftskostnader -48.000 -46.000 -165.000 -1.527.000 -1.899.000
Driftsresultat 66.000 34.000 -48.000 -319.000 -213.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 67.000 34.000 -48.000 -318.000 -212.000
Skattekostnad 0 0 0 0 7.000
Årsresultat 67.000 34.000 -48.000 -318.000 -205.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 9.000
Sum omløpsmidler 436.000 368.000 339.000 668.000 1.148.000
Sum eiendeler 436.000 368.000 339.000 668.000 1.157.000
Sum opptjent egenkapital 101.000 34.000 0 40.000 340.000
Sum egenkapital 433.000 366.000 332.000 380.000 680.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 1.000 7.000 287.000 478.000
Sum gjeld og egenkapital 436.000 367.000 339.000 667.000 1.158.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 115.000 80.000 116.000 1.160.000 1.638.000
Andre inntekter 0 0 0 48.000 48.000
Driftsinntekter 115.000 80.000 116.000 1.208.000 1.686.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -64.000 -1.146.000 -1.433.000
Avskrivning 0 0 0 -9.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -46.000 -101.000 -372.000 -450.000
Driftskostnader -48.000 -46.000 -165.000 -1.527.000 -1.899.000
Driftsresultat 66.000 34.000 -48.000 -319.000 -213.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 67.000 34.000 -48.000 -318.000 -205.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 9.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 9.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 23.000 52.000 518.000 583.000
Andre fordringer 2.000 4.000 6.000 19.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 433.000 341.000 282.000 131.000 561.000
Sum omløpsmidler 436.000 368.000 339.000 668.000 1.148.000
Sum eiendeler 436.000 368.000 339.000 668.000 1.157.000
Sum opptjent egenkapital 101.000 34.000 0 40.000 340.000
Sum egenkapital 433.000 366.000 332.000 380.000 680.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 4.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 1.000 0 145.000 303.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000 7.000 138.000 169.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 1.000 7.000 287.000 478.000
Sum gjeld og egenkapital 436.000 367.000 339.000 667.000 1.158.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 433.000 367.000 332.000 381.000 670.000
Likviditetsgrad 1 145.3 3 48.4 2.3 2.4
Likviditetsgrad 2 145.3 3 48.4 2.3 2.5
Soliditet 99.3 99.7 97.9 5 58.7
Resultatgrad 57.4 42.5 -41.4 -26.4 -12.6
Rentedekningsgrad -212.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 15.1 9.3 -14.2 -47.8 -18.3
Signatur
07.06.2006
STYRET TEIKNAR SELSKAPET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex