Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Industriplast AS
Juridisk navn:  Industriplast AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56151980
Slettebrekkdalen 2 Slettebrekkdalen 2 Fax: 56151981
5303 Follese 5303 Follese
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 912967468
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 9/17/1963
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.27%
Resultat  
  
2256.5%
Egenkapital  
  
24.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 56.586.000 54.269.000 61.376.000 60.492.000 48.387.000
Resultat: 3.817.000 -177.000 3.161.000 2.508.000 1.759.000
Egenkapital: 15.674.000 12.541.000 12.718.000 10.660.000 9.134.000
Regnskap for  Industriplast AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 56.586.000 54.269.000 61.376.000 60.492.000 48.387.000
Driftskostnader -52.229.000 -54.328.000 -58.158.000 -57.817.000 -46.645.000
Driftsresultat 4.355.000 -60.000 3.217.000 2.675.000 1.741.000
Finansinntekter 498.000 209.000 228.000 299.000 286.000
Finanskostnader -1.037.000 -327.000 -283.000 -467.000 -269.000
Finans -539.000 -118.000 -55.000 -168.000 17.000
Resultat før skatt 3.817.000 -177.000 3.161.000 2.508.000 1.759.000
Skattekostnad -684.000 0 -791.000 -667.000 -460.000
Årsresultat 3.133.000 -177.000 2.370.000 1.841.000 1.299.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.220.000 8.419.000 3.713.000 4.567.000 4.930.000
Sum omløpsmidler 17.560.000 15.584.000 15.552.000 12.524.000 10.674.000
Sum eiendeler 44.780.000 24.003.000 19.265.000 17.091.000 15.604.000
Sum opptjent egenkapital 15.524.000 12.391.000 12.568.000 10.510.000 8.984.000
Sum egenkapital 15.674.000 12.541.000 12.718.000 10.660.000 9.134.000
Sum langsiktig gjeld 17.647.000 5.200.000 0 0 572.000
Sum kortsiktig gjeld 11.458.000 6.262.000 6.547.000 6.431.000 5.899.000
Sum gjeld og egenkapital 44.779.000 24.003.000 19.265.000 17.091.000 15.605.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.566.000 54.266.000 61.376.000 60.492.000 48.387.000
Andre inntekter 20.000 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 56.586.000 54.269.000 61.376.000 60.492.000 48.387.000
Varekostnad -32.257.000 -33.893.000 -39.192.000 -37.639.000 -28.691.000
Lønninger -14.145.000 -10.876.000 -9.496.000 -9.574.000 -8.415.000
Avskrivning 2.529.000 -878.000 -858.000 -960.000 -908.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.463.000 -10.925.000 -10.426.000 -11.320.000 -10.020.000
Driftskostnader -52.229.000 -54.328.000 -58.158.000 -57.817.000 -46.645.000
Driftsresultat 4.355.000 -60.000 3.217.000 2.675.000 1.741.000
Finansinntekter 498.000 209.000 228.000 299.000 286.000
Finanskostnader -1.037.000 -327.000 -283.000 -467.000 -269.000
Finans -539.000 -118.000 -55.000 -168.000 17.000
Konsernbidrag 0 -311.000 -315.000 -375.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.133.000 -177.000 2.370.000 1.841.000 1.299.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 8.493.000 4.182.000 2.437.000 2.626.000 2.815.000
Maskiner anlegg 17.221.000 3.512.000 1.266.000 1.932.000 2.102.000
Driftsløsøre 1.505.000 725.000 11.000 9.000 13.000
Sum varige driftsmidler 27.220.000 8.419.000 3.713.000 4.567.000 4.930.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.220.000 8.419.000 3.713.000 4.567.000 4.930.000
Varebeholdning 8.301.000 10.255.000 7.953.000 7.214.000 6.226.000
Kundefordringer 7.944.000 4.703.000 5.670.000 4.010.000 5.531.000
Andre fordringer 795.000 5.353.000 81.000 50.000 168.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 520.000 400.000 5.825.000 4.856.000 1.861.000
Sum omløpsmidler 17.560.000 15.584.000 15.552.000 12.524.000 10.674.000
Sum eiendeler 44.780.000 24.003.000 19.265.000 17.091.000 15.604.000
Sum opptjent egenkapital 15.524.000 12.391.000 12.568.000 10.510.000 8.984.000
Sum egenkapital 15.674.000 12.541.000 12.718.000 10.660.000 9.134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.312.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.921.000 1.965.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.647.000 5.200.000 0 0 572.000
Leverandørgjeld 3.779.000 1.758.000 2.740.000 2.818.000 2.970.000
Betalbar skatt 0 698.000 567.000 335.000
Skyldig offentlige avgifter 2.008.000 1.462.000 1.808.000 1.766.000 1.065.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.750.000 1.077.000 1.300.000 1.279.000 1.529.000
Sum kortsiktig gjeld 11.458.000 6.262.000 6.547.000 6.431.000 5.899.000
Sum gjeld og egenkapital 44.779.000 24.003.000 19.265.000 17.091.000 15.605.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.102.000 9.322.000 9.005.000 6.093.000 4.775.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.5 2.4 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.2 0.8 0.8
Soliditet 35.0 52.2 6 62.4 58.5
Resultatgrad 7.7 -0.1 5.2 4.4 3.6
Rentedekningsgrad 4.2 -0.2 11.4 5.7 6.5
Gjeldsgrad 1.9 0.9 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 10.8 0.6 17.9 17.4 1
Signatur
21.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex