Industrigata 22 As
Juridisk navn:  Industrigata 22 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62419500
Industrigata 22 Industrigata 22 Fax: 62419600
2406 Elverum 2406 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 912535401
Aksjekapital: 2.001.216 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/3/1968 1
Foretakstype: AS
Revisor: Registrert Revisor Bjørn A Halle AS
Regnskapsfører: To Streker Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
110.19%
Resultat  
  
1712.55%
Egenkapital  
  
100.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.919.000 913.000 3.196.000 1.644.000 1.687.000
Resultat: 12.336.000 -765.000 1.086.000 -2.078.000 -2.031.000
Egenkapital: 19.183.000 9.567.000 23.134.000 22.357.000 23.977.000
Regnskap for  Industrigata 22 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.919.000 913.000 3.196.000 1.644.000 1.687.000
Driftskostnader 10.401.000 -2.026.000 -2.840.000 -3.477.000 -4.347.000
Driftsresultat 12.321.000 -1.112.000 355.000 -1.833.000 -2.660.000
Finansinntekter 55.000 648.000 1.287.000 1.149.000 1.594.000
Finanskostnader -40.000 -302.000 -556.000 -1.394.000 -965.000
Finans 15.000 346.000 731.000 -245.000 629.000
Resultat før skatt 12.336.000 -765.000 1.086.000 -2.078.000 -2.031.000
Skattekostnad -2.720.000 136.000 -309.000 458.000 402.000
Årsresultat 9.616.000 -629.000 777.000 -1.620.000 -1.629.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.606.000 6.175.000 52.632.000 57.462.000 64.411.000
Sum omløpsmidler 3.692.000 3.655.000 2.150.000 2.157.000 3.203.000
Sum eiendeler 21.298.000 9.830.000 54.782.000 59.619.000 67.614.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 19.183.000 9.567.000 23.134.000 22.357.000 23.977.000
Sum langsiktig gjeld 1.863.000 0 31.465.000 37.065.000 43.052.000
Sum kortsiktig gjeld 253.000 263.000 184.000 197.000 585.000
Sum gjeld og egenkapital 21.299.000 9.830.000 54.783.000 59.619.000 67.614.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 368.000 780.000 854.000 1.161.000 1.472.000
Andre inntekter 1.551.000 133.000 2.341.000 483.000 215.000
Driftsinntekter 1.919.000 913.000 3.196.000 1.644.000 1.687.000
Varekostnad -68.000 -84.000 -210.000 -192.000 -207.000
Lønninger -319.000 -987.000 -874.000 -1.878.000 -2.592.000
Avskrivning -77.000 -77.000 -80.000 -262.000 -343.000
Nedskrivning 13.064.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.199.000 -878.000 -1.676.000 -1.145.000 -1.205.000
Driftskostnader 10.401.000 -2.026.000 -2.840.000 -3.477.000 -4.347.000
Driftsresultat 12.321.000 -1.112.000 355.000 -1.833.000 -2.660.000
Finansinntekter 55.000 648.000 1.287.000 1.149.000 1.594.000
Finanskostnader -40.000 -302.000 -556.000 -1.394.000 -965.000
Finans 15.000 346.000 731.000 -245.000 629.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -12.938.000 0 0 0
Årsresultat 9.616.000 -629.000 777.000 -1.620.000 -1.629.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 857.000 721.000 1.385.000 1.756.000
Fast eiendom 17.591.000 5.303.000 5.380.000 5.973.000 6.054.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 15.000 15.000 685.000 1.018.000
Sum varige driftsmidler 17.606.000 5.318.000 5.395.000 6.658.000 7.072.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 46.517.000 49.419.000 55.583.000
Sum anleggsmidler 17.606.000 6.175.000 52.632.000 57.462.000 64.411.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 80.000 156.000 76.000 187.000 361.000
Andre fordringer 136.000 113.000 589.000 834.000 1.231.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.476.000 3.385.000 1.485.000 1.136.000 1.611.000
Sum omløpsmidler 3.692.000 3.655.000 2.150.000 2.157.000 3.203.000
Sum eiendeler 21.298.000 9.830.000 54.782.000 59.619.000 67.614.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 19.183.000 9.567.000 23.134.000 22.357.000 23.977.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.863.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.863.000 0 31.465.000 37.065.000 43.052.000
Leverandørgjeld 151.000 72.000 23.000 27.000 111.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 38.000 97.000 52.000 61.000 181.000
Utbytte 0 -12.938.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 94.000 109.000 109.000 293.000
Sum kortsiktig gjeld 253.000 263.000 184.000 197.000 585.000
Sum gjeld og egenkapital 21.299.000 9.830.000 54.783.000 59.619.000 67.614.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.439.000 3.392.000 1.966.000 1.960.000 2.618.000
Likviditetsgrad 1 14.6 13.9 11.7 10.9 5.5
Likviditetsgrad 2 14.6 13.9 11.7 10.9 5.5
Soliditet 90.1 97.3 42.2 37.5 35.5
Resultatgrad 642.1 -121.8 11.1 -111.5 -157.7
Rentedekningsgrad 3 -3.7 0.6 -1.3 -1.1
Gjeldsgrad 0.1 0 1.4 1.7 1.8
Total kapitalrentabilitet 58.1 -4.7 3 -1.1 -1.6
Signatur
12.06.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
ELLINGSEN WOJE KRISTIN
SIGNATUR HVER FOR SEG
LANGSETH ERIK
Prokurister
23.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex